Archiwa tagu: wyszukaj.pionowo

EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Dzisiaj zajmiemy się funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO która pomaga nam wyszukać interesujące nas wartości, np. z jednej tabeli (tabela źródłowa), w innej tabeli (tabela docelowa). Wyszukiwanie to odbywa się na zasadzie szukania wskazanej wartości w tabeli docelowej ale w pierwszej od lewej kolumnie i zwrócenie wartości z kolumny (tabela docelowa) wskazanej przez użytkownika. Przejdźmy od razu do przedstawienia przykładu.

Na potrzeby tego wpisu stworzyłem dwie tabele.
Pierwsza "tabela 1 – daty" zawiera jedną kolumnę z trzema datami.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Kolumna "data" jest sformatowana jako kategoria "data" i typ "2001-03-14"

Druga "tabela 2 – zamówienia" zawiera więcej danych : id, nr zamówienia, id klienta, data zamówienia

excel funkcja wyszukaj pionowo

Kolumna "data zamówienia" jest sformatowana jako kategoria "data" i typ "2001-03-14"

Naszym zadaniem będzie sprawdzenie czy daty znajdujące się w tabeli "tabela 1 – daty" znajdują się w tabeli "tabela 2 – zamówienia" w kolumnie "data zamówienia". Do tego celu wykorzystamy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO.

Krok 1. Ustawiamy się w komórce po lewej do pierwszej komórki z tabeli 1, czyli w komórce C5, i klikamy na ikonę funkcji.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 2. W części wyszukaj funkcję wyszukujemy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, wskazujemy ją i potwierdzamy przyciskiem OK.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 3. Teraz najważniejsza sprawa, w oknie "Argumenty funkcji" musimy wprowadzić odpowiednie wartości.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 4. Pole "Szukana_wartość"
    Tutaj wskazujemy szukanych wartośći czyli musimy wprowadzić wartość pierwszej komórki z kolumny "data" z tabeli "tabela 1 – daty". W naszym przypadku będzie to komórka B5 (patrz obrazek). Narazie wskazujemy wartość pierwszej komórki a nie całą kolumną bo będziemy później kopiować wartość formuły w dół dla całej kolumny.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 5. Pole "Tabela_tablica"
    Tutaj musimy określić w jakiej tabeli chcemy wyszukiwać naszą wartość którą określiliśmy w kroku 4. Pamiętajmy o tym, że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszuka wskazanej przez użytkownika wartości w pierwszej od lewej kolumnie. Więc jeżemy chcemy wyszukać daty z kolumny "data zamówienia" to musimy wskazać tą kolumnę (ta kolumna musi się znaleźć jako pierwsza od lewej jeżeli zaznaczamy większy obszar niż jedna kolumna).

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 6. Pole "Nr_indeksu_kolumny"
    Tutaj wskazujemy jakie wartości, z której kolumny w przypadku zaznaczenia więcej niż jednej kolumny w kroku 5, maja być zwracane przez funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. W naszym przykładzie w kroku 5 zaznaczyliśmy tylko jedną kolumnę więc tutaj wpisujemy 1 wskazując tym samym że chcemy zwracać wartość właśnie z tej kolumny.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 7. Pole "Przeszukiwany_zakres"
    Zgodnie z opisem funkcji aby znaleźć dokładny odpowiednik szukanej wartości w to pole należy wpisać wartość "FAŁSZ"

excel funkcja wyszukaj pionowo

    Wszystkie wprowadzone argumenty potwierdzamy przyciskiem OK.

Widzimy że w komórce C5 czyli w komórce którą wskazaliśmy w kroku 1 pojawiła się wartość daty z komórki H5. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zadziałała następująco. Sprawdziła czy wartość z komórki B5 (wskazana w kroku 4) znajduje się w kolumnie "data zamówienia" w tabeli "tabela 2 – zamówienia". Z uwagi na to że taka sama wartość znajduje się w komórce H5, funkcja zwróciła wartość z tej komórki, zgodnie z konfiguracją w kroku 6.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Teraz musimy tylko skopiować formułę z komórki C5 do komórek niżej. Wcześniej jednak musimy zablokować komórki wskazane w kroku 5 bo przy kopiwaniu formuły niżej zmieniałby nam się także zakres w którym będą wyszukiwane nasze wartości. W tym celu ustawiamy się w komórce C5 i w polu edycji formuły dodajemy znaki dolara do drugiego argumentu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

z
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ)

na
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;$H$5:$H$14;1;FAŁSZ)

teraz możemy skopiwać tą formułę w dół. W tym celu ustawimy się w komórce C5 i "chwytamy" czarny kwadracik który pojawia się w prawym dolnym rogu tej komórki (wtedy kursor w postaci białego plusa zmienia się na czarny plus). Trzymając za ten kwadracić przeciągamy kursor myszy na komórki w dół.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Po przeciągnięciu widzimy, że w komórkach C5 i C6 znajdują się daty a w komórce C7 jakieś znaczki #N/D!. Te symbole mówią nam o tym, że dla tej szukanej wartości nie znaleziono odpowiednika w tabeli docelowej (kolumnie "data zamówienia" tabela 2)

Żeby wszytko ładnie wyglądało i funkcja nie zwracała tych śmiesznych znaczków możemy dołożyć funkcję JEŻELI.BŁĄD() i w pierwszym argumencie wpisać całą formułę dotyczącą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO a jako drugi argument (czyli co w momencie kiedy wystąpi błąd) wprowadzić ciąg znaków "BRAK". Wtedy nasza formuła będzie wyglądała tak

z
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ)

na
=JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ);"BRAK")

Pamiętaj formułę zmieniamy w pierwszej komórce (C5) i później kopiujemy ją w dół na wszystkie komórki.

Teraz nasz wynik wygląda tak

excel funkcja wyszukaj pionowo