Archiwa tagu: set

SQL Server, DECLARE SET, zmienne lokalne

W niniejszym wpisie opiszę zmienne lokalne (deklarację DECLARE i inicjalizację SET) w środowisku SQL Server.

Przy pisaniu zapytań często istnieje potrzeba "wrzucenia" jednej lub kilku zmiennych do naszego zapytania. Plusami takiego rozwiązania jest niewątplikwie to, że wszystkie zmienne mamy zadeklarowane w jednym miejscu i nie musimy później modyfikować naszego kodu zapytania tylko zmieniamy wartości poszczególnych zmiennych, które są użyte do budowania naszego zapytania.

Deklaracja zmiennej

Do deklaracji zmiennej wykorzystujemy polecenie DECLARE

DECLARE @nazwa_zmiennej typ_zmiennej;

np.

DECLARE @liczba int;

Po deklaracji przychodzi czas na inicjalizację, czyli przypisanie wartości.

Do inicjalizacji wykorzystujemy polecnie SET

SET @nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

np.

SET @liczba = 1;

Jak to z reguły była deklarację i inicjalizację możemy wykonać w jednym kroku.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennej.

DECLARE @liczba int = 1;

Później w kodzie zapytania, jeżeli chcemy odwołać się do zmiennej, wykorzystujemy zapis @nazwa_zmiennej.

Przykład. Zadeklaruj i przypisz wartość 1 do zmiennej @liczba, typu int. Wyświetl wartość zmiennej @liczba.

DECLARE @liczba int = 1;
SELECT
    @liczba