Archiwa tagu: max

EXCEL funkcja MAX ()

Opis

Funkcja MAX() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, największej wartości z podanych argumentów funkcji.

Składnia

=MAX( liczba1 ; [liczba1] ; … )

Przykłady

Poniżej przygotowany zestaw danych.

kurs excel funkcja max

Formuła Wynik Opis
=MAX(1;2;3) 3 Szukaj wartości maksymalnej wśród liczb podanych w argumentach funkcji.
=MAX(A3;B2;C1) 7 Szukaj wartości maksymalnej w komórkach o adersach podanych w argumentach funkcji.
=MAX(A1:A3) 7 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnie A od wiersza 1 do wiersza 3.
=MAX(A1:C3) 9 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3.
=MAX(A1:C3;30;A3) 30 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3, weź dodatkowo pod uwagę wartość 30 i wartość w komórce A3.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


SQL MAX() function

SQL MAX()


    


DEFINICJA

Funkcja MAX() zwraca największą wartość we wskazanym zakresie/kolumnie.

SQL MAX() składnia.

SELECT
    MAX(nazwa_kolumny)
FROM
    nazwa_tabeli

 


Przykład zastosowania MAX() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość zamówienia o największej wartość.

SELECT
    
MAX(O.SubTotal) AS [Wartość zamówienia]
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O


Przykład zastosowania MAX() (baza Northwind)

Wyszukaj z tabeli produkty najwyższą cenę.

SELECT
     MAX(P.UnitPrice)  AS  NajniższaCena
FROM
    Products P


   

Adventureworks 12. Wyświetl sprzedawców (10) którzy obsłużyli największą ilość zamówień.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 12

Treść: Wyświetl sprzedawców (10-ciu) którzy obsłużyli największą ilość zamówień. Wyniki posortuj wg ilości obsłużonych zamówień malejąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, Alias, INNER JOIN, GROUP BY, ORDER BY, COUNT()


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql