Archiwa tagu: baza danych

baza HOTELS cz.6 wypełniamy bazę danymi [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.6 wypełniamy bazę danymi [SQL SERVER]

Doszliśmy do miejsca gdzie nasza baza jest już gotowa do wypełnienia danymi. Oczywiście można by było jeszcze ją lekko rozbudować o kilka tabel ale narazie poprzestaniemy na takiej strukturze. Wypełnimy tabele danymi i w kolejnych wpisach zapiszemy "kilka" zapytań.

W tym momencie nasz schemat bazy wygląda jak poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

Skrypt którym wypełnisz tabele danymi znajdziesz tutaj

Dla początkujących poniżej opis jak utworzyć bazę danych Hotele w SQL Serverze za pomocą Management Studio.

 1. Uruchamiamy Management Studio (Start -> Wszystkie programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 (ja korzystam z tej wersji) -> SQL Server Management Studio).
 2. Teraz z poziomu Management Studio otwieramy plik skryptu (Menu File -> Open -> File lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+O) lub otwieramy nowe okno przyciskiem "New Query".
 3. Teraz uruchamiamy skrypt przyciskiem "Execute" lub wciskając F5.
 4. Jeżeli skrypt wykona się prawidłowo powinniśmy uzyskać na dole okna komunikat "Query executed successfully".
 5. Teraz w oknie "Object explorer" w węźle "Databases" powinniśmy zobaczyć gałąź "HOTELS". Jeżeli jej nie widzimy musimy odświeżyć węzeł "Databases" klikając na nim prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy opcję "Refresh".

gotowe 🙂


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

 

baza HOTELS cz.5 tabele „parking” i tabela pomocnicza „hotel_parking” [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.5 tabele "parking" i tabela pomocnicza "hotel_parking" [SQL SERVER]

Witam, doszliśmy do piątej części cyklu. Zajmiemy się teraz dodaniem tabeli "parking", w której będziemy przechowywać dane nt. miejsc parkingowych w danym hotelu.

Do utworzenia tabeli "parking" będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • unikalny identyfikator w tabeli – parking_id
 • identyfikator hotelu w którym jest miejsce parkingowe – parking_hotel_id
 • numer miejsca parkingowego – parking_number

    
Tworzymy tabelę "parking" w Management Studio (SQL SERVER):
1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "parking".

gotowe 🙂

Poniżej gotowy skrypt do uruchomienia w Management Studio do utworzenia tabeli "parking".

    CREATE TABLE parking(
         parking_id int primary key not null
        ,parking_hotel_id int not null
        ,parking_number int not null
    )
     

Tabela "parking" jest nam potrzebna do połączenia z tabelą "reservations". Poniżej kod który połączy nam obie tabele polami reservations.reservation_parking_id -> parking.parking.id

ALTER TABLE reservations
ADD CONSTRAINT fk_reservations_parking FOREIGN KEY (reservation_parking_id) REFERENCES parking(parking_id)

Po połączeniu nasz schemat bazy wygląda tak.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

 

baza HOTELS cz.4 tabele kraje „countries” i miasta „cities” [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.4 tabele kraje "countries" i miasta "cities" [SQL SERVER]

W czwartek części cyklu zajmiemy się dodaniem tabel: countries (kraje) i cities (miasta). W utworzonych już wcześniej tabelach mamy pola które muszą być kluczami obcymi właśnie do tych nowo utworzonych tabel. Nie będę tłumaczył jakie dane będziemy tam przechowywać bo nazwy tabel mówią same za siebie.

Zaczniemy od tabeli "countries". Będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • unikalny identyfikator kraju – country_id
 • nazwa kraju – country_name
 • kod kraju – country_code

    
Tworzymy tabelę w Management Studio (SQL SERVER):
1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "countries".

gotowe 🙂

Poniżej gotowy skrypt do uruchomienia w Management Studio do utworzenia powyższej tabeli.

    USE HOTELS
    GO

    CREATE TABLE countries(
         country_id int primary key not null
        ,country_name varchar(50) not null
        ,country_code varchar(2) not null
    )

Tabela "countries" jest nam potrzebna do połączenia z tabelami "hotels" i "clients". Dlaczego? Bo każdy hotel musi znajdować się w jakimś kraju i każdy klient gdzieś mieszka (w jakimś kraju), ale nie chcemy przy każdym z tych obiektów trzymać pełnej nazwy kraju tylko będziemy przechowywali wskaźnik na wartość w tabeli "countries".

Do dzieła. Tworzymy połączenie między "hotels" i "countries". W tabeli "hotels" znajduje się pole "hotel_country_id" które musi wskazywać na pole "country_id" w tabeli "countries".

    ALTER TABLE hotels
    ADD CONSTRAINT fk_hotels_countries FOREIGN KEY (hotel_country_id) REFERENCES countries(country_id)

Teraz zajmijmy się połączeniem tabel "clients" i "countries". W tabeli "clients" znajduje się pole "client_country_id" które musi wskazywać na pole "country_id" w tabeli "countries".

    ALTER TABLE clients
    ADD CONSTRAINT fk_clients_countries FOREIGN KEY (client_country_id) REFERENCES countries(country_id)

Teraz utworzymy tabelę "cities". Będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • unikalny identyfikator miasta – city_id
 • nazwa miasta – city_name
 • kod pocztowy miasta – city_code

    
Tworzymy tabelę w Management Studio (SQL SERVER):
1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "cities".

gotowe 🙂

Poniżej gotowy skrypt do uruchomienia w Management Studio do utworzenia powyższej tabeli.

    USE HOTELS
    GO

    CREATE TABLE cities(
         city_id int primary key not null
        ,city_name varchar(50) not null
        ,city_code varchar(20) not null
    )

Tabela "cities" jest nam także potrzebna do połączenia z tabelami "hotels" i "clients". Z takiego samego powodu jak tabela "countries", każdy hotel musi znajdować się w jakimś mieście i każdy klient musi mieszkać w jakimś mieście.

Zaczynamy. Tworzymy połączenie między "hotels" i "countries". W tabeli "hotels" znajduje się pole "hotel_city_id" które musi wskazywać na pole "city_id" w tabeli "cities".

    ALTER TABLE hotels
    ADD CONSTRAINT fk_hotels_cities FOREIGN KEY (hotel_city_id) REFERENCES cities(city_id)

Teraz zajmijmy się połączeniem tabel "clients" i "cities". W tabeli "clients" znajduje się pole "client_city_id" które musi wskazywać na pole "city_id" w tabeli "cities".

    ALTER TABLE clients
    ADD CONSTRAINT fk_clients_cities FOREIGN KEY (client_city_id) REFERENCES cities(city_id)

Po tych wszystkich działaniach nasz schemat wygląda jak poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server 

baza HOTELS cz.3 tabela klienci „clients” [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.3 tabela klienci "clients"

W trzeciej części cyklu zajmiemy się tabelą klienci "clients",w której będziemy przechowywać dane osób, które złożyły rezerwacje ale także te które mieszkają w hotelu (bo zwróćmy uwagę, że nie każda osoba która przyjedzie do hotelu będzie osobą która złożyła rezerwację).

Do opisu klienta (osoby) na pewno będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • unikalny identyfikator klienta – client_id
 • na pewno imię – client_first_name
 • no i nazwisko – client_last_name
 • będziemy chcieli znać takżę narodowość – client_country_id (FK)
  dane nt. państw będziemy przechowywać w osobnej tabeli
 • miasto – client_city_id (FK)
  dane nt. miast będziemy przechowywać w osobnej tabeli
 • adres – client_address
 • będziemy chcieli także przechowywać informację ile razy dany klient skorzystał z naszych usług – client_counter
  np. w celu specjalnych rabatów, zniżek
 • w hotelach zawsze podajemy jakiś dokument i jego numer – client_document_number
  tutaj także są dwie drogi: pierwsza łatwiejsza gdzie w tabeli klientów (clients) przechowujemy w polu tekstowym informację nt. typu dowodu tożsamości i jego numer i druga gdzie rozbijamy informację o dowodzie tożsamości na dwie części: pierwsza część to typu dokumentu tożsamości gdzie identyfikator przechowujemy w tabeli klienci (clients) a typ dokumentu przechowujemy w osobnej tabeli a druga część to numer i seria dowodu tożsamości. Informacje te przechowujemy w tabeli klientów (clients). My w naszym przykładzie skorzystamy z pierszej drogi, czyli będziemy przechowywać dane nt. typu, serii i numeru dokumetu tożsaości w jednym polu tekstowym w tabeli klienci (clients).

Analogicznie jak poprzednich częściach stworzymy tabelę clients w management studio.

1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server
5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "clients".

gotowe 🙂

lub korzystamy ze skryptu

USE HOTELS
GO

CREATE TABLE clients(
     client_id int primary key not null
    ,client_first_name varchar(20) not null
    ,client_last_name varchar(40) not null
    ,client_country_id int not null
    ,client_city_id int not null
    ,client_address varchar(50) not null
    ,client_counter int    not null
    ,client_document_number varchar(40) not null)

Naszą tabelę klienci (clients) łączymy z tabelą rezerwacje (reservations) polami: reservations.reservation_client_id i clients.client_id. Możemy to zrobić za pomoca skryptu.

USE HOTELS
GO

ALTER TABLE reservations
ADD CONSTRAINT fk_reservations_clients FOREIGN KEY (reservation_client_id) REFERENCES clients(client_id)

Aktualnie nasz schemat przybieże postać.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

baza HOTELS cz.2 tabela rezerwacje „reservations” [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.2 tabela rezerwacje "reservations"

Witam w drugiej części cyklu, w której przejdziemy do utworzenia tabeli rezerwacje "reservations". Jak sama nazwa wskazuje będziemy tam "trzymać" rezerwacje naszych klientów.

Zastanówmy się czego potrzebujemy do opisania rezerwacji. Na pewno będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • na pewno nasza rezerwacja będzie musiała mieć unikalny numer rezerwacji po której będziemy ja później wyszukiwali, czyli – reservation_id
 • tą rezerwację złożył jakiś konkretny klient, czyli – reservation_client_id (FK)
  Tutaj od razu wyjaśnienie. W tabeli reservations nie będziemy przechowywali danych klientów, bo te dane będziemy przechowywali w kolejnej tabeli clients, którą stworzymy później. W obecnej tabeli bęziemy tylko przechowywali identyfikator klienta z tabeli clients. Analogicznie jak przy tabelach hotels -> rooms tutaj także pole reservation_client_id będzie kluczem obcym.
 • każda rezerwacje musi mieć jakąś datę początkową, czyli – reservation_starting_date
 • i datę końcową – reservation_final_date
 • musimy także wiedzieć do którego pokoju odnosi się rezerwacja, czyli – reservation_room_id (FK)
  No i natrafiamy na pierwszy poważny dylemat. Jeżeli jesteśmy pewni, że do jednej rezerwacji będzie mógł być "przypięty" tylko jeden pokój to taka konstrukcja jest jak najbardzej poprawne. Ale jeżeli dopuszczamy sytuację, że w ramach jednej rezerwacji możemy zamówić więcej niż jeden pokój to musimy to rozwiązać inaczej. W naszej bazie przyjmiemy założenie "jedna rezerwacja, jeden pokój". Dla wyjaśnienia jeżeli poszlibyśmy drugą ścieżką czyli "jedna rezerwacja, wiele pokoi" to musielibyśmy utworzyć dodatkową tabelę pośrednią i zapisywać w niej (w osobnych rekordach) numer rezerwacji (tab. reservations -> reservation_id) i numer pokoju (tab. rooms -> room_id). Wtedy też w tabeli reservations nie potrzebujemy pola reservations_room_id.
 • w dzisiejszych czasach prawie każdy na wakacje jeździ autem i oczekuje, że gdzieś zaparkuje. Dołożymy więc pole przechowujące identyfikator (numer) miejsca parkingowego – reservation_parking_id (FK)
  To pole będzie wskazywało na konkretny rekord w tabeli parking (lub w tabeli pomocniczej to się jeszcze okaże w miarę rozwoju projektu) którą dopiero stworzymy w dalszej części cyklu. Z uwagi na to, że nie każdy przyjeżdża samochodem pozostawimy tutaj możliwość wystąpienia wartości NULL.
 • dla celów statystycznych dodajmy sobie jeszcze pole mówiące nam o tym, czy dana rezerwacja była zrealizowana czy nie – reservation_realized
  Tutaj wystarczy, że odnotujemy realizację rezerwacji 0 – nie zrealizowana, 1 – zrezlizowana

Analogicznie jak przy tabelach hotels i rooms stworzymy tabelę reservations w management studio.

1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server
5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "reservations".

gotowe 🙂

lub korzystamy ze skryptu

USE HOTELS
GO

CREATE TABLE reservations(
     reservation_id bigint primary key not null
    ,reservation_client_id int not null
    ,reservation_starting_date date not null
    ,reservation_final_date date not null
    ,reservation_room_id int not null
    ,reservation_parking_id int    
    ,reservation_realized bit not null
)

Teraz musimy ustawić połączenie, jak przy tabelach hotels i rooms. Tym razem jednak łączymy pole reservation_room_id z tabeli reservations i pole room_id z tabeli rooms.

USE HOTELS
GO

ALTER TABLE reservations
ADD CONSTRAINT fk_reservations_rooms FOREIGN KEY (reservation_room_id) REFERENCES rooms(room_id)

Generujemy schemat i mamy już 3 połączone tabele.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

baza HOTELS cz.1 tabela hotele „hotels” i pokoje „rooms” [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.1 tabela hotele "HOTELS" i pokoje "ROOMS"

W tym cyklu zbudujemy bazę hoteli o nazwie "HOTELS", która będzie przykładową bazą przechowującą dane dotyczące HOTELI, czyli pokoi, rezerwacji, gości itp.

W części pierwszej zajmiemy się stworzeniem samej bazy HOTELS i  tabel hotele "hotels" i pokoje "rooms". No to zaczynamy.

Żeby móc tworzyć tabele uwtorzymy sobie na początek bazę danych w nazwie HOTELS. Poniżej krok po kroku jak to zrobić.
1. W tym celu uruchamiany Management Studio i w oknie "Object Explorer" klikamy prawym przyciskiem myszy na "Databases" i w podręcznego menu wybieramy opcję :"New Database…"
2. W oknie "New Database" w polu "Database name" wpisujemy nazwę bazy, w naszym przypadku będzie to HOTELS. Wszystko potwierdzamy przyciskiem "OK".
3. W tym momencie w Management Studio w Object Explorerze w gałęzi "Databases" powinna się pojawić baza HOTELS. Jeżeli tak się nie stanie, klikamy na węźle "Databases" prawym przyciskiem myszy i z menu wybieramy opcję "Refresh".

gotowe 🙂

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

lub korzystamy z gotowego skryptu i uruchamiamy go w Management Studio

CREATE DATABASE HOTELS

Teraz możemy zająć się tabelami, zacznijmy od tabeli hotele "hotels" w której będziemy przechowywać informacje o poszczególnych hotelach. Na pewno będziemy potrzebowali takich pól jak:

 • będziemy potrzebowali unikalnego identyfikatora hotelu, nazwiemy go hotel_id
 • następnie każdy hotel ma nazwę więc pole hotel_name
 • bazę tworzymy jak najbardziej uniwersalną, więc zakładamy, że hotele mogą znajdować się w wielu krajach, więc musimy wiedzieć gdzie znajduje się hotel. Ale z uwagi na to, że nazwy krajów są powtarzalne będziemy je przechowywać w osobnej tabeli a w tabeli hotels będziemy przechowywć tylko ich identyfikatory – hotel_country_id
 • kolejna pozycja (pole) to miasto. Sytuacja analogiczna do krajów. Nazwy miast także będą się powtarzać, więc będziemy je przechowywać w osobnej tabeli a w tabeli hotels będziemy przechowywali tylko ich identyfikatory – hotel_city_id
 • każdy hotel oczywiście ma adres więc musimy stworzyć takie pole. Moglibyśmy rozbić adres na ulicę, nr domu i nr lokalu, ale dla potrzeb naszego projektu nie będziemy tego robić. Uznajemy, że adresy nie będą się powtarzać bo każdy hotel może się znajdować pod inną lokalizacją więc nasze pole nazywamy – hotel_address
 • hotel powinien także mieć ileś gwiazdek, tą informację będziemy przechowyać w polu – hotel_stars
 • oczywiście do hotelu powinniśmy mieć możliwość się dodzwonić – hotel_telephone
 • i napisać maila – hotel_email
 • nie wyobrażam sobie sytuacji gdzie hotel nie ma strony www – hotel_www

OK już wiemy jakich pól potrzebujemy. Teraz je storzymy w SQL SERVER (Management Studio).

W celu utworzenia tabeli "hotels" musimy w Management Studio wykonać następujące kroki.
1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server
5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "hotels".

gotowe 🙂

lub korzystamy ze skryptu

USE HOTELS
GO

CREATE TABLE hotels(
     hotel_id int primary key not null
    ,hotel_name varchar(30) not null
    ,hotel_country_id int not null
    ,hotel_city_id int not null
    ,hotel_address varchar(50) not null
    ,hotel_stars int not null
    ,hotel_telephone varchar(20) not null
    ,hotel_email varchar(50) not null
    ,hotel_www varchar(50) not null
)

Myślę, że jeżeli chodzi o tabelę hotels to już wszystko. Jeżeli zapomnimy o czymś dodamy to później. Do naszego skryptu dodałem wszędzie ograniczenie NOT NULL bo nie wyobrażam sobie żeby którekolwiek z pól mogło być puste.

Teraz przejdziemy od tabeli pokoje "rooms". Co jest potrzebne do opisania pokoju?:

 • na początu na pewno uniaklny identyfikator danego pokoju – room_id
 • jeżeli mamy kilka hoteli, a taką bazę tworzymy, to napewno musimy wpisać w którym hotelu znajduje się dany pokój czyli stworzymy pole – room_hotel_id
 • każdy pokój ma swój unialny numer więc utworzymy pole – room_number
 • i każdy pokój znajduje się na jakimś piętrze, bo może być ważną informacją dla klienta, czyli powstaje pole – room_floor
 • każdy pokój może pomieścić także określoną ilość osób – room_people

W celu utworzenia tabeli "hotels" musimy w Management Studio wykonać następujące kroki.
1. Przechodzimy do Object Explorer-a.
2. Rozwijamy (plusikiem) gałąź przy Databases, następnie przy HOTELS. Rozwiną nam się jeszcze dodatkowe gałęzie: Database diagram, Tables, Views itd. Nas będzie interesowała gałąź Tables.
3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na gałęzi Tables i z podręcznego menu wybieramy opcję "New Table…".
4. Wypełniamy tabelę zgodnie z obrazkiem poniżej.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

5. W celu zapisu tabeli klikamy na ikonkę "dyskiskietki" i wprowadzamy nazwę tabeli "rooms".

gotowe 🙂

lub korzystamy ze skryptu

USE HOTELS
GO

CREATE TABLE rooms(
     room_id int primary key not null
    ,room_hotel_id int not null
    ,room_number int not null
    ,room_floor int not null
    ,room_people int not null
)

Narazie nie określamy, czy np. w pokoju można palić czy jest WiFi itd bo takie dane będziemy przechowywać w innej tabeli, ale to opiszę w kolejnych wpisach.
Utwórzmy także klucze główne (PK – primary key) i klucze obce (FK – foreign key). Oczywiście kluczami głównymi w obu tabelach będą unikalne identyfikatory i tak w tabeli hotels będzie to pole hotel_id (PK) i analogicznie w tabeli rooms będzie to pole room_id (PK). Ponieważ pokój musi być przyporządkowany do jakiegoś hotelu a wszytkie dane dot. hoteli przechowujemy w tabeli hotels to musielismy w tabeli rooms stworzyć pole "trzymające" identyfikator hotelu "wskazującego" na pole hotel_id (tab. hotels) którym jest właśnie pole room_hotel_id i to właśnie pole będzie kluczem obcym (FK).
W tym momencie schemat naszej bazy hotels wygląda następująco.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

Nie widać na schemacie żadnych relacji między tabelami bo jeszcze ich nie skonfigurowaliśmy. Zróbmy to teraz. Co musimy zrobić? "Połączyć" pole room_hotel_id z tabeli rooms i polem hotel_id z tabeli hotels. Pamiętajmy jednak, że to pole room_hotel_id "ma wskazywać na pole hotel_id, więce musimy ustawić pole room_hotel_id jako klucz obcy i "wskazać" na pole hotel_id. Możemy to zrobić poleceniem.

USE HOTELS
GO

ALTER TABLE rooms
ADD CONSTRAINT fk_rooms_hotels FOREIGN KEY (room_hotel_id) REFERENCES hotels(hotel_id)

sprawdźmy teraz jak wygląda nasz schemat

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

gotowe 🙂


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server