Archiwa tagu: alter table

SQL ALTER TABLE

SQL ALTER TABLE


    


DEFINICJA

Polecenie ALTER TABLE służy do modyfikowania kolumn w istniejących tabelach. Modyfikacja ta może polegać na dodaniu nowej kolumny, usunięciu istniejącej kolumny lub zmianie (np. typu danych) istniejącej kolumny. Za pomocą tego polecenie może także dodawać lub usuwać ograniczenia z kolumn w tabeli.


Przykład dodania nowej kolumny o nazwie "MiddleName" (o typie danych varchar) do tabeli o nazwie "Employees"
SQL SERVER baza: Northwind

ALTER TABLE
    Employees
ADD
    MiddleName varchar(10);   


Przykład modyfikacji, zmiany typu danych z varchar na int, na kolumnie "MiddleName" w tabeli "Employees"
SQL SERVER baza:Northwind

ALTER TABLE
    Employees
ALTER COLUMN
    MiddleName int;   


Przykład usunięcia kolumny "MiddleName" z tabeli o nazwie "Employees" (baza: Northwind).
SQL SERVER baza: Northwind

ALTER TABLE
    Employees
DROP COLUMN
    MiddleName;