SQL UNION ALL

SQL UNION ALL


    


DEFINICJA

Za pomocą polecenia UNION możemy połączyć wyniki dwóch lub więcej zapytań. UNION ALL jest wariantem polecenia UNION. W pierwszym przypadku, czyli UNION, wynikiem będą oba połączone wyniki zapytań ale bez wartości powtarzających się. UNION ALL sprawi, że połączymy oba wyniki zapytań z wartościami powtarzającymi się, patrz obrazek poniżej.

SQL UNION

sql union

SQL UNION ALL

sql union all

SQL UNION składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

UNION

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2

Pamiętaj, UNION łączy dwa zapytania (zbiory) ale wyświetla tylko unikalne wartości.

Natomiast UNION ALL wyświetla wszystkie rekordy z łączonych zapytań.

SQL UNION ALL składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

UNION ALL

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2

 


Zobacz także: union , except , intersect