SQL FROM

SQL FROM


    


DEFINICJA

Po poleceniu FROM określamy źródło danych z którego będą pochodziły dane do wyświetlenia. Najczęściej będzie to tabela lub połączenie kilku tabel.

SQL FROM składnia

SELECT nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , nazwa_kolumny3

FROM nazwa_tabeli_źródłowej


Przykład zastosowania FROM (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu. 

SELECT
    Name , ProductNumber    
FROM
    Production.Product   


 Przykład zastosowania FROM (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia.

SELECT
     LastName , FirstName , BirthDate    
FROM
    Employees