PostgreSQL substring + wyrażenia regularne, wycięcie podłańcucha z łańcucha znaków

Za pomoc funkcji SUBSTRING() możemy "wyciąć" podłańcuch z łańcucha głównego który jest zgody z utworzonym przez nas wyrażeniem regularnym (wyrażenia regularne opiszę w całkiem nowym miejscu bo to jest temat na osobny wpis). Także w tym przypadku funkcja zwróci nam "wycięty" (pasujcy do wzorca) ciąg znaków.
Zwracany typ: TEXT

PostgreSQL SUBSTRING() składnia

SUBSTRING( 'łańcuch główny' from 'wzorzec_wyrażenia_regularnego' )

 

Poniże gotowe zapytanie i efekt jego uruchomienia

SELECT
	substring('Ala ma kota' from '..t')

W wyrażeniu regularnym definiowaliśmy, że szukamy ciągu znaków który będzie się składał z dwóch znaków (obojętnie jakich) i litery "t". Efekt uruchomienia poniżej.

 

postgresql funkcja substring wyrażenia regularne POSIX

Sprzewdźmy jeszcze czy dla funkcji substring() wielkość liter ma znaczenie. W tym celu nasz głowny łańcuch znaków przerobimy na różnej wielkości litery.

SELECT
	substring('AlA Ma KoTa' from '..t')

Uruchamiamy

postgresql funkcja substring wyrażenia regularne POSIX

Widzimy, że nie został zwrócony żaden wynik więc dla funkcji substring() wielkość liter ma znaczenie.


postgresqlpostgresqlpostgresql