PostgreSQL funkcja RIGHT() – wycinamy string ze stringu od prawej

Dzisiaj zapoznamy się z funkcją RIGHT(), która zwróci nam tyle znaków z końca łąńcucha głównego ile zadeklarujemy. Inaczej mówiąc deklarujemy ile znaków z końca łańcucha głównego chcemy "wyciąć". Działanie tej funkcji obrazują poniższe przykłady.
Zwracany typ: TEXT

PostgreSQL RIGHT() składnia

RIGHT( łańcuch_główny , ilość_znaków_do_wycięcia )

np.

postgresql sql funkcja right function

Tak jak przy bliźniaczej funkcji LEFT() przeanalizujmy trzy przypadki. Pierwszy gdzie zdefiniowana liczba znaków jest mniejsza od liczby znaków w łańcuchu głównym. Drugi przypadek będzie taki gdzie liczba zdefiniowanych znaków będzie większa niż liczba znaków w łańcuchu głównym. W trzecim przypadki sprawdzimy co się stanie jeżeli w miejsce zdefiniowanej ilości znaków wstawimy 0 lub NULL.

Zdefiniowana liczba znaków jest mniejsza niż liczba znaków w łańcuchu głównym.

SELECT
    RIGHT( 'Ala ma kota.' , 3 )

Wynik

ta.

Zdefiniowana liczba znaków jest większa niż liczba znaków w łańcuchu głównym.

SELECT
    RIGHT( 'Ala ma kota.' , 15 )

Wynik

Ala na kota.

Ponieważ zdanie 'Ala ma kota.' włączając spacje ma 12 znaków a my zdefiniowaliśmy 15 znaków do "wycięcia" funkcja zwróciła nam tylko cały łańcuch główny i nic więcej.

Zdefiniowana ilości znaków do wycięcia równa 0 lub NULL.123

SELECT
    RIGHT( 'Ala ma kota.' , 0 )

Wynik

Funkcja nic nie zwróci

Funkcja się wykona ale nic nie zwróci.

To samo stanie się w przypadku gdy zamiast 0 wstawimy NULL.

SELECT
    RIGHT( 'Ala ma kota.' , NULL )

Wynik

Funkcja nic nie zwróci


postgresqlpostgresqlpostgresql