PostgreSQL funkcja OCTET_LENGTH() – liczba bajtów w stringu

Poznamy dzisiaj nową funkcję PostgreSQL a mianowicie OCTET_LENGTH() która zwraca liczbę bajtów w stringu. Funkcja ma jeden argument który będzie stringiem i to dla niego funkcja zwróci liczbę bajtów.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL OCTET_LENGTH() składnia

OCTET_LENGTH( łańcuch_znaków)

Przykład zastosowania funkcji OCTET_LENGTH()

SELECT
    OCTET_LENGTH( 'Ala ma kota.' )

Wynik

12

Co oznacza że ciąg 'Ala ma kota.' ma 12 bajtów.


postgresqlpostgresqlpostgresql