PostgreSQL funkcja CONCAT() – łączenie stringów

Dzisiaj zaprezentuję Wam funkcję CONCAT() która łączy wiele stringów (łańcuchów znaków). Każdy kolejny string który chcemy złączyć jest kolejnym argumentem tej funkcji przedzielonym przecinkiem. Jeżeli będziemy chcieli dołączyć do naszego nowego łąńcucha znaków wartość NULL to będzie ona zignorowana. Ciekawą rzeczą która robi ta funkcja to niejawna kowersja np. typów liczbowych np. INT na typ znakowy, co zobaczycie na poniższym przykładzie.
Zwracany typ: TEXT

PostgreSQL CONCAT() składnia

CONCAT( argument1 , argument2 , … )
Pamiętaj tekst wsadzamy w pojedynczy cudzysłów 'text', liczbę piszemy normalnie.

 

Przykład zastosowania funkcji CONCAT()

SELECT
    CONCAT('Ala ma ' , 2 , ' koty ' , NULL , 'i ' , 1 , ' psa.')

Wynik

    Ala ma 2 koty i 1 psa.

zwróćcie uwagę, że mamy tutaj ciągu znaków np. 'Ala ma ', mamy także wartości liczbowe: 2 i 1 ale mam także wartość NULL. Ciągi znaków są normalnie dołączane do nawego wynikowego łańcucha znaków, wartości liczbowe są konwertowane na tekst i także są dołączane a wartość NULL jest pomijana.


postgresqlpostgresqlpostgresql