PostgreSQL funkcja CAST – konwertujemy łańcuch znaków na liczbę

Jedno z najczęście spotykanych pytań dotyczących konwersji. Jak zamienić string (łańcuch znaków) na liczbę. Sprawę załatwi nam funkcja CAST().
 

PostgreSQL CAST() składnia

CAST( wyrażenie AS docelowy_typ)

wyrażenie – tutaj definiujemy wyrażenie które chcemy przekonwertować do docelowego typu
docelowy_typ – tutaj określamy do jakiego typu chce przekonwertować nasze wyrażenie


Przykłady zastosowania funkcji CAST()

Przekonwertuj łańcuch znaków '100' na liczbę 100. Dla przetestowania czy konwersja się powiodła dodaj do przekonwertowanej liczy 100 wartość 300 i wyświetl wynik operacji.

SELECT
    CAST( '100' AS INT) + 300 AS Wynik

Wynik

400

Na początku przekonwertowaliśmy łańcuch znaków '100' na liczbę 100, czyli CAST('100' AS INT). Następnie dodaliśmy do liczby 100 liczbę 300. Wynik naszej operacji to 400.


postgresqlpostgresqlpostgresql