Kurs C# – Operatory arytmetyczne

Kurs C# – Operatory arytmetyczne

7 lutego, 2023 Wyłączono przez admin

Myślę, że nie trzeba tłumaczyć czym są operatory arytmetyczne. Ograniczę się tylko do ich przedstawienia z krótkim przykładem.

Dodawanie „+”
przykład:
int x = 10;
int y = 7;
Console.WriteLine( x + y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Odejmowanie  „-„
przykład:
int x = 20;
int y = 10;
Console.WriteLine( x – y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Mnożenie ” * „
przykład:
int x = 5;
int y = 5;
Console.WriteLine( x * y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Dzielenie „/”
przykład:
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine( x / y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Reszta z dzielenia „%”
przykład:
int x = 12;
int y = 5;
Console.WriteLine( x % y ); // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
C# logo

W powyższym przykładzie dla reszty z dzielenia wynikiem będzie liczba 2. Pamiętaj, że znak modulo ‚%’ to nie to samo co dzielenie ‚/’.

Przy bardziej skomplikowanych działaniach z większą ilością nawiasów itp. obowiązuje, jak w matematyce, pierwszeństwo wykonywania działań.

Kiedy wynikiem naszego działania może być liczba zmiennoprzecinkowa, wtedy musimy skorzystać ze zmiennych typu double a nie typu int.przykład dzielenia zmiennych typu int które dają wynik zmiennoprzecinkowyint x = 81;
int y = 10;
Console.WriteLine(x / y);Wynikiem naszego działania będzie liczba 8 mimo, że wynik dzielenia to 8,1. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zmienne wykorzystane w tym działaniu są typu int, z typ ten reprezentuje liczby całkowite.przykład dzielenia zmiennych typu double które dają wynik zmiennoprzecinkowydouble x = 81;
double y = 10;
Console.WriteLine(x / y);Wynikiem naszego działania będzie liczba 8,1 i to jest prawidłowy wynik.