Ikona HTML. HTML icon.

Ikona HTML. HTML icon.

7 stycznia, 2023 Wyłączono przez admin

Ikona HTML to zwykle graficzny symbol, który reprezentuje plik z kodem źródłowym HTML (Hypertext Markup Language). Ikona HTML może różnić się w zależności od systemu operacyjnego lub programu, w którym jest wykorzystywana, ale zazwyczaj przedstawia literę „HTML” lub kod źródłowy strony internetowej.

HTML jest językiem programowania wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych i dokumentów hipertekstowych. Kod źródłowy HTML zawiera instrukcje dotyczące formatowania, układu i zawartości strony, takie jak nagłówki, akapity, obrazy, linki i wiele innych elementów. Kiedy plik HTML jest wyświetlany w przeglądarce internetowej, przeglądarka interpretuje kod źródłowy i wyświetla stronę internetową.

Ikona HTML jest zwykle używana w programach do edycji kodu źródłowego, takich jak Adobe Dreamweaver, Visual Studio Code, Sublime Text i wiele innych. Po kliknięciu na ikonę HTML, zwykle zostaje otwarty program, w którym kod źródłowy jest edytowany.

Ostatecznie, ikona HTML służy do szybkiego rozpoznania i otwarcia pliku z kodem źródłowym HTML, co ułatwia edytowanie i tworzenie stron internetowych.

html
PNG 512×512