GitHub Desktop. Jak ściągnąć repozytorium na dysk lokalny ze strony GitHub.com?

Dzisiaj szybki post dotyczący ściągnięcie swojego repozytorium ze strony GitHub.com do lokalnego repozytorium zarządzanym przez GitHub Desktop.

  1. Zaloguj się do swojego konta na stronie GitHub.com i do programu GitHub Desktop.
  2. Na stronie GitHub.com przejdź na stronę repozytoriów (zakładka: Repositories).
  3. Wybierz któreś ze swoich repozytoriów, czyli kliknij w jego nazwę.
  4. Nad listą plików i katalogów po prawej stronie widnieje zielony przycisk „Code”. Kliknij w ten przycisk.
  5. Na liście rozwijalnej wybierze pozycję: Open with GitHub Desktop.
  6. Potwierdź komunikaty przeglądarki (komunikaty mogą się różnić w zależności od użytkowanej przeglądarki).
  7. W nowym oknie o nazwie „Clone a repository” masz informację o jakie repozytorium chodzi (nazwa użytkownika i nazwa repozytorium). W dolnej części okna masz wskazaną ścieżkę do lokalnego repozytorium, które zostanie utworzone jeśli potwierdzisz chęć klonowania tego repozytorium. Oczywiście lokalizację możesz zmienić.
  8. Wszystko potwierdź klikając w przycisk „Clone”.
  9. Gotowe. Na lokalnej maszynie masz teraz sklonowane repozytorium. Znajduje się ono w lokalizacji która została wskazana w pkt. 7.