Excel – jak wygenerować losowo daty?

Stanąłem ostatnio przed problemem wygenerowania losowo dat z jakiegoś zakresu i umieścić je w kolumnie. Poniżej pomysł który przyszedł mi do głowy na rozwiązanie tego problemu. Pewnie rozwiązań jest więcej, ale ja prezentuje Wam taki, który od razu przyszedł mi do głowy. Sprawdziłem i działa.

No to zaczynamy !

Zadanie:

Wypełnij komórki od A1 do A10 (A1:A10) losowymi datami z przedziału od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Na początek kilka informacji nt. dat i Excela. Nasz arkusz kalkulacyjny może prezentować daty w różny sposób (w różnym formacie), nawet w postaci liczb. Postać liczbowa daty jest dla nas oczywiście mało czytelna ale dla Excela nie ma to dużego znaczenia.

Przykład:

Wpisz w komórkę arkusza datę w postaci 2020-01-01

Tera potwierdź te dane wciskając klawisz Enter.

Zwróć uwagę że wprowadzałem datę z myślnikami „-” a po potwierdzeniu Excel zamienił separator na kropkę „.”

Dlaczego?

Bo taki format daty mam akurat ustawiony w systemie Windows.

I Excel dostosował format także u siebie na takie jaki jest w Windowsie.

No to teraz zobaczysz że Excel może interpretować datę jako liczbę.

Wróć do komórki A1, przejdź do zakładki „Narzędzia główne” i w części gdzie ustawiasz format pola zmień format z „Data” na „Liczba”. W wyniku powinieneś otrzymać liczbę 43831.

W komórce A2 wpisz datę końcową naszego zakresu, czyli 2020-12-31 i znowu zmień typ pola z „Data” na „Liczba”. Tym razem Excel zwrócił liczbę 44196.

Czyli 1 styczeń 2020 to dla Excela 43831, a 31 grudzień 2020 to 44196.

Wykasuj dane z kolumny A. Ustaw się ponownie w komórce A1 i napisz formułę.

=LOS.ZAKR(43831;44196)

Potwierdź wszystko Enterem i zmień typ pola ale tym razem z „Liczba” na „Data”.

W skopiuj formułę do komórek poniżej aż do A10. W wyniku powinieneś otrzymać tabelkę jak na obrazku poniżej.

Cała „sztuczka” polega na tym że funkcja LOS.ZAKR losowo generuje liczbę z zakresu od: 43831 do: 44196 a przez zmianę format pola (Liczba -> Data) prezentowana jest data a nie liczba.

Zadanie uważam za rozwiązane 🙂 miłej zabawy z Excelem.

<< wróć do kategorii: EXCEL