EXCEL funkcja WYBIERZ()

Opis

Funkcja WYBIERZ() służy do zwrócenia interesującej nas wartości z listy wartości w zależności od wskazanego argumentu nr_arg.

Składnia

=WYBIERZ( nr_arg ; wartość1 ; [wartość2] ; … )

Przykłady

Teraz prosty przykład zastosowania funkcji WYBIERZ(). Zerknij na poniższy obrazek.

excel funkcja wybierz

Jest tak tabelka która zwiera dwie kolumny. Pierwsza to imiona uczniów a druga to oceny które uczniowie otrzymali np. z klasówki. Naszym zadaniem będzie zamiana ocen wyświetlonych jako liczby na oceny w formie opisowej np. 6 = "Celujący", 5 = "Bardzo dobry" itd.

Do tego zadania doskonale nadaje się funkcja WYBIERZ() która z zależności od otrzymanej oceny (parametr nr_arg) będzie nam wstawiała we wskazane komórki formę opisową danej oceny. Ok, zaczynamy.

Ustawiamy się w komórce C2 i wpisujemy znak "=" i nazwę funkcji, czyli WYBIERZ(). Jako pierwszy parametr wstawimy adres komórki B2, bo w kolumnie B znajdują się oceny w formie liczbowej. Stawiamy ";", przechodząc tym samym do drugiego parametru, który jest tak naprawdę listą wartości. Tworzymy się tą listę przedzielając każdą jej wartość średnikiem. Pamiętaj że wartości tekstowe umieszczamy w podwójnych cudzysłowach. Nasza lista będzie więc wyglądała tak:


"Niedostateczny";"Dopuszczający";"Dostateczny";"Dobry";"Bardzo dobry";"Celujący"


Zwróć uwagę, że skala ocen "tekstowo" jest rosnąca i ustawiona w odpowiedniej kolejności od oceny najgorszej do najlepszej. Funkcja WYBIERZ() zadziała w ten sposób, że w zależności od oceny w formie liczby, skorzy do konkretnej wartości oceny w formie tekstowej w zależności na której pozycji w naszej liście będzie ona zajmowała. Np. funkcja odczytuje ocenę "6" więc skacze do wartości "Celujący" bo jest ona na szóstej pozycji w liście ocen wyrażonych w formie tekstowej i zwraca nam tą wartość.
Cała nasza formuła dla komórki C2 będzie wyglądała tak:


=WYBIERZ(B2;"Niedostateczny";"Dopuszczający";"Dostateczny";"Dobry";"Bardzo dobry";"Celujący")


Teraz wystarczy skopiować tą formułę w dół aż do komórki C11. Widzimy, że przy wszystkich ocenach w formie liczbowej pojawiły się ich odpowiedniki w formie tekstowej (patrz obrazek poniżej).

excel funkcja wybierz

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.