EXCEL funkcja ILOCZYN

EXCEL funkcja ILOCZYN

20 stycznia, 2023 Wyłączono przez admin

Funkcja iloczyn wykonuje operację mnożenia na argumentach podanych dla tej funkcji. Argumenty podajemy w nawiasie przedzielając je średnikami np:

ILOCZYN(argument1;argument2;itd)

pierwszy argument jest wymagany.
Jako argumenty tej funkcji możemy podać liczby np:

ILOCZYN(1;2;3)

zapis równorzędny to:  =1*2*3

jak również adresy komórek i wtedy funkcja wykonuję operację mnożenia na wartościach ze wskazanych komórek np:

ILOCZYN(A1;B2;C3)

zapis równorzędny =A1*B2*C3

ciekawą funkcjonalnością jest podanie zakresu danych (wtedy do oznaczenia zakresu danych wykorzystujemy dwukropek) np:

ILOCZYN(A1:A6)

zapis równorzędny =A1*A2*A3*A4*A5*A6

czyli w tym przypadku EXCEL pomnoży wszystkie wartości z komórek od A1 do A6.