db HOTELS 4. Oblicz ile rezerwacji zostało zrealizowanych

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Baza: Hotele/Hotels

Zadanie nr: 4

Treść:  Oblicz ile rezerwacji zostało zrealizowanych.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, COUNT()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

   SELECT
    COUNT(*) AS [Zrealizowane rezerwacje]
FROM
    reservations R
WHERE
    R.reservation_realized = 1

Wynik:

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER