db HOTELS 2. Lista hoteli które mają między 2 a 5 gwiazdek.

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Baza: Hotele/Hotels

Zadanie nr: 2

Treść:  Wyświetl listę hoteli które mają między 2 a 5 gwiazdek.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Aliasy.


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

   SELECT
     H.hotel_name AS Nazwa
    ,H.hotel_address AS Adres
    ,H.hotel_telephone AS Telefon
FROM
    HOTELS H
WHERE
    H.hotel_stars > 2 AND H.hotel_stars < 5   

Wynik:

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER