Archiwum kategorii: Kurs SQL

Kurs SQL to kategoria gdzie znajdują się wpisy pozwalające na poznanie języka zapytań SQL.

Jak utworzyć bazę BANK_v2 na SQL Server 2008 R2 Express?

Do utworzenia bazy BANK_v2 na naszym SQL Serverze wystarczy skrypt, po uruchomieniu  którego baza z danymi utworzy się na naszym serwerze automatycznie. Skrypt znajdziesz tutaj. Jedyne co musisz zrobić to uruchomić aplikację Management Studio (kliknij w skrót na pulpicie lub wyszukaj aplikację na liście dostępnych aplikacji). Otworzyć skrypt w Management studio korzystając z menu File lub skorzystać z kombinacji klawiszy Ctrl+O.

Management Studio otwieranie pliku_

Po otworzeniu skryptu uruchamiamy skrypt wciskając F5 z klawiatury lub przycisk Execute w Management Studio.

Management Studio uruchamianie skryptu Execute_

Następnie musimy odświeżyć drzewko z bazami danych po lewej stronie, klikając PPM na węźle Databases i wybieramy opcję Refresh z rozwijalnego menu.

Management Studio database refresh_

Po odświeżeniu nasza baza BANK_v2 powinna być już widoczna.

Management Studio drzewo baz baza Bank_v2_

poprzedni | następny

SQL Server 2008 R2 Express (instalacja)

SQL Server 2008 R2 Express (instalacja)

Rozpoczynamy od odnalezienia na dysku pliku który przed chwilą ściągnęliśmy. Ja zapisałem go na pulpicie czyli sprawa jest prosta. Teraz wystarczy tylko kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonce pliku instalacyjnego co automatycznie rozpocznie proces instalacji (obrazek 6).

Obrazek 6. Uruchamiamy instalację SQL Server 2008 R2 klikając w plik instalacyjny.
Obrazek 6. Uruchamiamy instalację SQL Server 2008 R2 klikając w plik instalacyjny.

W systemie Windows 7 (jak w tym przypadku) zobaczymy dodatkowe okienko gdzie system operacyjny „spyta się” nas „Czy chcemy uruchomić ten plik?”. Klikamy na „Uruchom”.

Obrazek 7. Potwierdzamy uruchomienie pliku instalacyjnego?
Obrazek 7. Potwierdzamy uruchomienie pliku instalacyjnego?

Po potwierdzeniu zaczyna się rozpakowywanie pliku w celu instalacji.

Obrazek 8. Rozpakowywanie pliku instalacyjnego w celu rozpoczęcia instalacji SQL Server.
Obrazek 8. Rozpakowywanie pliku instalacyjnego w celu rozpoczęcia instalacji SQL Server.

Następnym okienkiem które zobaczymy „Centrum instalacji” (patrz na obrazek 9). Wybieramy opcję „New installation or add features to an existing installation.”, co znaczy że chcesz zainstalować SQL Server po raz pierwszy na swoim komputerze lub dodać kolejną instalację. Od razu dodaję, że na jednym komputerze możemy zainstalować SQL Server 2008 R2 więcej niż raz. Każdą osobną instalację SQL Servera nazywamy instancją i takim nazewnictwem w odniesieniu do pojedynczej instalacji będziemy się dalej posługiwać.

Obrazek 9. Rozpoczynamy instalację nowej instancji.
Obrazek 9. Rozpoczynamy instalację nowej instancji.

W kolejnym kroku zaznaczamy oba checkbox-y, w celu potwierdzenia warunków licencji i klikamy w przycisk Next”.

Obrazek 10. Potwierdzenie warunków licencji.
Obrazek 10. Potwierdzenie warunków licencji.

Następne okno przedstawia postęp w instalacji.

Obrazek 11. Postęp w instalacji.
Obrazek 11. Postęp w instalacji.

Kolejne okienko to wybór komponentów które chcemy zainstalować. Standardowo wszystkie komponenty są zaznaczone i w naszej instalacji nie będziemy nic zmieniać. Klikamy dalej na Next”.

Obrazek 12. Wybór komponentów do instalacji.
Obrazek 12. Wybór komponentów do instalacji.

Obrazek 13. przedstawia kolejne parametry instalacji. Możemy tutaj wpisać nazwę naszej instancji (standardowo jest ona nazwana SQLExpress), możemy także określić lokalizację naszej instancji. W naszym przypadku nie zmieniamy żadnych parametrów i klikamy w przycisk Next”.

Obrazek 13. Określamy nazwę i lokalizację naszej instancji.
Obrazek 13. Określamy nazwę i lokalizację naszej instancji.

Konfigurację naszego serwera ustawiamy w kolejnym okienku. Jeśli instalujemy instancję na lokalnym komputerze ustawiamy wszystkie parametry jak na obrazku 14 i klikamy na Next”.

Obrazek 14. Określamy konfigurację serwera.
Obrazek 14. Określamy konfigurację serwera.

Następny krok to określenie typu uwierzytelniania do serwera. Ustawiamy opcję Windows authentication mode i potwierdzamy kliknięciem w Next”.

Obrazek 15. Określenie typu uwierzytelniania do serwera.
Obrazek 15. Określenie typu uwierzytelniania do serwera.

W kolejnym oknie zaznaczamy opcję Install, but do not configure the report server i potwierdzamy przyciskiem Next”

Obrazek 16. Określenie konfiguracji report servera.
Obrazek 16. Określenie konfiguracji report servera.

Przy raportowaniu błędów klikamy na Next”

Obrazek 17. Informacja nt raportowania błędów.
Obrazek 17. Informacja nt raportowania błędów.

Po określeniu wszystkich parametrów instalacji naszej instancji następuje proces samej instalacji. Pasek postępu pokazuje nam stan instalacji (obrazek 18).

Obrazek 18. Stan procesu instalacji SQL Server 2008 R2.
Obrazek 18. Stan procesu instalacji SQL Server 2008 R2.

Cały proces zakańczamy klikając w przycisk „Close” (obrazek 19). W tym samym oknie dostajemy także informację czy proces instalacji przebiegł poprawnie.

Instalacja pakietu SQL Server 2008 R2 zakończyła się pomyślnie więc możemy zabrać się za bazy danych.

poprzedni | następny

SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać).

… jak to skąd? ze strony Microsoft-u. Zdziwieni ?! Tak, twórca tego środowiska udostępnia SQL Server 2008 R2 za darmo w wersji EXPRESS. Pliki instalacyjne można pobrać ze strony:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26729

gdzie znajdziemy plik instalacyjny pakietu SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1. Wchodzimy na stronkę i klikamy w „download”

SQL Server 2008 R2. Skąd pobrać?
Obrazek 1. Skąd pobrać SQL Server 2008 R2

Po kliknięciu przycisku „download” przechodzimy na stronę gdzie będziemy wybierali wersję środowiska SQL Server do ściągnięcia. Osobiście polecam kliknąć w „checkbox-a” obok nazwy SQLEXPRADV_x64_ENU.exe jeśli posiadacie system 64-bitowy lub SQLEXPRADV_x86_ENU.exe jeśli macie 32-bitowy system operacyjny. Ja z uwagi na 64-bitowy OS wybieram wersję x64 i klikamy w „next” (obrazek 2)

Obrazek 02. Wybór wersji SQL Servera do ściągnięcia.
Obrazek 02. Wybór wersji SQL Servera do ściągnięcia.

po kliknięciu w przycisk „next” po chwili na ekranie pojawi się okienko

Obrazek 3. Zapisywanie pliku instalacyjnego SQL Server.
Obrazek 3. Zapisywanie pliku instalacyjnego SQL Server.

wciskając przycisk „Zapisz plik” uruchomimy okienko do wskazania lokalizacji gdzie chcemy zapisać plik który przed chwilą ściągnęliśmy, natomiast po wybraniu przycisku „Anuluj” zrezygnujemy z zapisywania pliku na naszej maszynie (komputerze). Wybieramy więc opcję „Zapisz plik” otwierając okienko gdzie wskazujemy lokalizację gdzie chcemy zapisać nasz plik. Możemy także nadać swoją nazwę pliku. Potwierdzamy nasz wybór klikając w przycisk „Zapisz” (obrazek 4). Ja zapiszę swój plik na pulpicie i zostawię oryginalną nazwę pliku.

Obrazek 4. Zapisywanie pliku instalacyjnego na naszym komputerze.
Obrazek 4. Zapisywanie pliku instalacyjnego na naszym komputerze.

Po wybraniu tej opcji rozpoczyna się proces ściągania pliku. Na obrazku 5 przedstawiam taką sytuację w przeglądarce internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarka informuje nas o tym jaki plik jest aktualnie ściągany i jaki jest przewidywany czas do zakończenia ściągania pliku. Znajduje się tam także informacja o wielkości ściąganego pliku oraz ile danych już zostało ściągnięte. Po zakończeniu procesu ściągania nasz plik znajdziemy w wybranej przez nas lokalizacji.

Obrazek 5. Proces ściągania pliku instalacyjnego w przeglądarce internetowej.
Obrazek 5. Proces ściągania pliku instalacyjnego w przeglądarce internetowej.

Zakończyliśmy w ten sposób pierwszy etap czyli ściągnięcie i zapisanie pliku instalacyjnego na dysk twardy naszego komputera. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu czyli instalacji środowiska SQL Server 2008 R2 na naszym komputerze.

poprzedni | następny

Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • nauczysz się jak wyświetlać tylko niektóre kolumny z tabeli,
 • powtórzysz wiedzę na temat komend: SELECT i

Zadanie 4.

Wyświetl imiona , nazwiska i pensje wszystkich pracowników banku.

Rozwiązanie:

Zadanie to wygląda podobnie do zadania nr 1, jednak z tą różnicą, że mamy wyświetlić tylko niektóre dane (kolumny) z tabeli „Pracownicy”. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje pracowników banku. Na pewno wykorzystamy do tego celu komendę SELECT (po której określamy jakie dane chcemy wyświetlać), ale nie użyjemy gwiazdki „*”, bo oznacza to wyświetlenie wszystkich kolumn, tylko będziemy musieli „powiedzieć” dokładnie, które kolumny chcemy wyświetlać. Mamy wyświetlić tylko imiona, nazwiska i pensje, więc do dzieła.

SELECT imie,nazwisko,pensja

I standardowo należy określić źródło danych po komendzie FROM, czyli:

FROM Pracownicy

Zestawiając to razem uzyskujemy gotowe zapytanie.

SELECT
                                imie
                               ,nazwisko
,pensja
FROM
                               Pracownicy

Zachęcam do stosowania wcięć w kodzie zapytania. Zwiększa to przejrzystość zapytania i szybciej możemy znaleźć interesującą nas część kodu w przypadku kiedy musimy coś dopisać/poprawić (szczególnie przy długich zapytaniach, nawet kilkudziesięcio linijkowych).

Efekt uruchomienia zapytania zobaczymy poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 4, pokaż imię, nazwisko, pensje

Wynik zapytania to 44 wiersze. Pierwszych 16 z nich jest prezentowanych na powyższym zrzucie.

poprzedni | następny

Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
 • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy "BANK_v2". Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
 • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

  Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku. Rozwiązanie: To ostatnie z serii prostych zapytań prezentujących całe tabele. Tym razem mamy wyświetlić informacje na temat wszystkich działów w banku. Pamiętamy z poprzednich zadań, że mamy wykorzystać komendę SELECT do określenia, co chcemy wyświetlać i komendę FROM do określenia źródła danych. Skoro mamy wyświetlić wszystkie dane to wiadomo jak w poprzednich zadaniach korzystamy ze znaku „*” po SELECT a dane, które chcemy pobrać mamy w tabeli „Dzialy”. Reasumując nasze zapytanie będzie wyglądało jak poniżej. SELECT *                 FROM Dzialy Zapytanie mamy gotowe. Uruchamiamy go wciskając przycisk Execute lub F5. Poniżej wynik naszego zapytania.   sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 3, pokaż wszystkie działy w banku Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.

poprzedni | następny

Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
 • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2”. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,

w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Zadanie 2.

Wyświetl informację o wszystkich stanowiskach w banku.

Rozwiązanie:

W poprzedniej części kursu poznaliśmy polecenia SELECT i FROM, więc nie będę jeszcze raz o tym pisał. Jeśli zacząłeś od tego wpisu cofnij się do poprzedniego wpisu i uzupełnij wiedzę J.

Tak jak w pierwszym przypadku kiedy chcieliśmy wyświetlić wszystkich pracowników banku, teraz też musimy zająć się dwoma sprawami. Po pierwsze jakie dane chcemy wyświetlić i wiemy już, że odpowiada za to polecenie SELECT. Po drugie musimy określić nasze źródło danych, czyli gdzie znajdują się dane, które chcemy wyświetlić.

Ponieważ w zadaniu nie ma mowy o jakichś konkretnych danych, więc chodzi o wszystkie dane, czyli znowu korzystamy ze znaku „*” po komendzie SELECT. Jeśli chodzi o źródło danych to dane, które chcemy wyświetlić znajdują się w tabeli „Stanowiska”. Składając wszystko razem otrzymujemy poniższe zapytanie.

                SELECT *

                FROM  Stanowiska

 

Uruchamiamy nasze zapytanie klawiszem F5 i gotowe, otrzymujemy wynik jak na zrzucie poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 2 pokaż wszystkie stanowiska w banku

Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.

poprzedni | następny

Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

 • poznasz polecenie SELECT,
 • poznasz polecenie FROM,
 • stworzysz swoje pierwsze zapytanie SQL,
 • jak pisać zapytania w programie Management Studio.

Dodatkowe informacje:

 • w kursie korzystamy z bazy „BANK_v2”. Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
 • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

 

Jednymi z najprostszych zapytań SQL-owych jakie znam to zapytanie typu „wyświetl wszystko z tabeli X”. Zapytania tego typu są bardzo proste, ale wyświetlają wszystkie dane w danej tabeli, a nie zawsze jest to konieczne. Przy „małych” bazach nie ma to większego znaczenia, ale jak w tabeli „siedzi” 1.000.000 rekordów i przyrost bazy jest duży to należy się zastanowić czy wyświetlanie wszystkich danych z danej tabeli jest zasadne, chodzi tutaj o czas wykonywania zapytania. Spróbujmy stworzyć nasze pierwsze zapytanie, które wyświetli nam dane o wszystkich pracownikach naszego banku.

Zadanie 1.

Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku.

Rozwiązanie:

Na początku uruchomimy program Management Studio, w którym będziemy pisali nasze zapytania do bazy danych.

Jak podejść do tego zadania? Trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to, jaki zakres danych nas interesuje, czyli jakie dane chcemy pozyskać (wyświetlić). W naszym przypadku będą to wszystkie dane z tabeli przechowującej dane o pracownikach, a druga sprawa to musimy określić źródło danych, czyli skąd chcemy pozyskać te dane, w naszym przypadku będzie to tabela „Pracownicy”.

Do określenia, co chcemy wyświetlać (jakie dane chcemy pozyskać?) służy polecenie SELECT. My chcemy wyświetlić wszystkie dane o wszystkich pracownikach. Do tego celu służy znak „*„. Chcemy także wyświetlić wszystkie rekordy więc nie ograniczamy ilości rekordów żadnymi warunkami. Składając wszystko do siebie otrzymujemy polecenie

SELECT  *

Uruchamiając nasze zapytanie teraz otrzymamy oczywiście błąd, bo nie określiliśmy skąd chcemy pozyskiwać dane, czyli nie określiliśmy źródła danych. Do tego celu wykorzystujemy polecenie FROM, po którym wskazujemy tabelę z której będziemy pobierać dane, czyli otrzymujemy polecenie:

FROM  Pracownicy

 

Składając obydwa polecenia do siebie otrzymujemy składnię:

SELECT  *

FROM  Pracownicy

 

I w tym momencie napisałeś swoje pierwsze zapytanie SQL.

Uruchamiamy nasze zapytanie klawiszem F5 i gotowe, otrzymujemy wynik jak na zrzucie poniżej.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie1, pokaż wszystkich pracowników banku

Wynik zapytania to 44 wiersze. Pierwszych 26 prezentowanych jest na powyższym zrzucie.

poprzedni | następny

Wstęp

Przekazuję w Wasze ręce darmowy kurs SQL „Podstawy SQL-a”. Dzięki temu kursowi poznacie:

 • trochę teorii związanej z SQL-em,
 • komendy języka SQL:
 • SELECT
 • FROM
 • WHERE
 • GROUP BY
 • HAVING
 • ORDER BY
 • DISTINCT
 • LIKE
 • REPLACE
 • UPPER
 • LEN
 • REPLACE
 • UPPER
 • LEN
 • ROUND
 • FLOOR
 • CEILING
 • GETDATE
 • DATEDIFF
 • CONVERT
 • CAST
 • EXCEPT
 • UNION
 • CASE
 • MIN
 • MAX
 • AVG
 • COUNT
 • SUM
 • jak wykorzystać operacje arytmetyczne na danych,
 • jak łączyć ciągi znaków,
 • jak stosować aliasy,
 • jak zakładać indeksy,
 • co znaczy ON , IN , NULL,
 • podstawy pracy z bazą danych (w kursie korzystam z bazy: BANK_v2),
 • jak korzystać z SQL Server 2008 R2 Express Edition,
 • jak korzystać z narzędzia Management Studio do komunikacji z bazą danych,
 • jak stosować podzapytania.

następny

Szczypta teorii

Bardzo lubię konkretne a szczególnie praktyczne informacje ale niekiedy przychodzi czas na garść teorii. Niemniej postaram się podać Wam kilka informacji w pigułce.

SQL (ang. Structured Query Language) to język zapytań za pomocą którego możemy komunikować się z bazą danych. Możemy tworzyć różne obiekty np. bazy danych, tabele, widoki itp. ale również wprowadzać i edytować dane w bazie danych. Cała ta komunikacja odbywa się za pomocą poleceń, które poznacie w trakcie tego kursu.

 

DML (ang. Data Manipulation Language) jest to język manipulacji danych. Służy do wykonywania operacji na danych za pomocą poleceń: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. W praktyce sprowadza się to do tego że za pomoca ww. poleceń „zarządzamy” danymi w bazie danych. Za pomocą polecenia SELECT „wyciągamy” dane z bazy, za pomocą INSERT „wrzucamy” dane do bazy, korzystając z polecenia UPDATE możemy zmodyfikować dane w bazie oraz za pomocą DELETE usuwamy dane z bazy.

DDL (ang. Data Definition Language) to język którego możemy definiować strukturę danych. Wykorzystujemy tutaj takie polecenia jak np.: CREATE DATABASE (jak sama nazwa wskazuje służy do tworzenia bazy danych), CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE (służą do zarządzania tabelami), CREATE VIEW, ALTER VIEW, DROP VIEW (służą do zarządzania widokami).

SZBD (ang. Database Management System , DBMS) to system zarządzania bazą danych. Najbardziej znane systemy do zarządzania bazami to: SQL Server, Oracle, DB2, Informix, MySQL. W dużym uproszczeniu to rozbudowana aplikacja za pomocą której komunikujesz się ze swoją bazą danych.

Baza Danych to nic innego jak zbiór danych poukładanych w określony sposób, wg. określonych reguł.

Tabel to wydzielony logicznie zbiór danych/informacji. Dane zapisane są w polach, które składają się na wiersze a te dzielone są na kolumny.

Wiersz/rekord to zestaw danych stanowiący pewną całość z reguły będący częścią większej całości (np. tabeli).

Kolumna to „składowa” tabeli. Kolumna jest z reguły atrybutem pewnego obiektu np. Tabela „pracownicy” zawierająca dane o pracownikach firmy w wierszach/rekordach będzie przechowywała dane na temat jednego pracownika a więc jego imię, nazwisko, datę urodzenia itd. Natomiast imiona, nazwiska, daty urodzenia wszystkich pracowników będą stanowiły kolumny tabeli „pracownicy”.

Klucz główny to jednoznaczny identyfikator wierszy w tabeli. Chodzi o to żeby każdy wiersz w tabeli miał jakąś unikalną wartość w skali jednej tabeli w celu jednoznacznej identyfikacji (dzięki temu możemy później jakoś się do niego odwołać, znaleźć go w gąszczu). Np. weźmy tabelę „książki” która zawiera dane o wszystkich pozycjach w księgarni. Prawie wszystkie dane mogą się powtarzać np. może być wiele książek o tym samym tytule, wiele książek może mieć tego samego autora itd. W celu jednoznacznej identyfikacji książki posiadają unikatowy numer ISBN który może spełniać rolę klucza głównego, czyli nie ma takiej możliwości aby dwie lub więcej książek posiadały ten sam numer ISBN.

Klucz obcy to najczęściej reprezentacja klucza głównego jednej tabeli w innej tabeli. Trochę zamieszałem więc posłużę się przykładem. Mamy dwie tabele „pracownicy (która posiada m.in. pola: ID, Imię, Nazwisko, Miasto_ID, itd) ” i „miasta (która posiada pola: Miasto_ID, Nazwa, KodPocztowy)”. Pole „Pracownicy.Miasto_ID” jest kluczem obcym w tabeli „Pracownicy”. W polu tym jest tylko wskaźnik na konkretny wiersz/rekord w tabeli „Miasta” gdzie zapisane są pełne dane miasta w którym mieszka dany pracownik. Na chwilę obecna nie wiem jak łatwiej to wytłumaczyć 🙂

Więzy integralności to zbiór zasad „nałożonych” na tabele dzięki którym nie można modyfikować danych w tabelach w taki sposób aby straciły spójność.

Relacje mówiąc w uproszczeniu to połączenie między tabelami. Pola w jednej tabeli przechowują wskaźniki na rekordy w drugiej tabeli. Nie chcę tutaj zanudzać ale istnieje kilka typów relacji, co będzie omówione w kolejnych wpisach.

Typy danych to opis rodzaju, struktury i zakresu wartości jakie mogą przyjmować pola w odpowiednich kolumnach w tabeli.

poprzedni | następny