Archiwum kategorii: ASP.NET MVC

Jak obliczyć cenę zużycia prądu przez konkretne urządzenie?

Pewnie nie raz zastanawialiście się ile kosztuje zagrzanie wody w czajniku elektrycznym, albo ile kosztuje dziennie działanie komputera lub ile kosztuje miesięczne lub roczne użytkowanie danego urządzenia? W pewnym momencie też stanąłem przed takim pytaniem i postanowiłem sam oblicz ile energii zużywają moje urządzenia w domu.

Do obliczenia kosztów użytkowania urządzeń musisz znać ilość energii którą pobiera urządzenie, która wyrażona jest w Watach (W) i czas użytkowania urządzenia. Z reguly taką informację znajdziesz na opakowaniu lub na naklejce z tyłu lub pod spodem urządzenia.

Przykład:
Dla lepszego zobrazowania obliczeń weźmy pod uwagę czajnik elektryczny o mocy 1300 W i przyjmijmy, że zagotowanie pełnego czajnika wody zajmie nam 5 minut.

Moc czajnika wyrażona jest w Watach (W) a czas zagotowania wody w minutach. Koszty energii wyrażone są w złotych (zł) za 1 kWh (kilowatogodzinę).

Co wiemy:
moc urządzenia (czajnika) = 1300 W
czas działania urządzenia = 5 minut
cena energii za 1 kWh = 0,55 zł (uśredniona cena energii w Polsce za 1 kWh w 2018 roku na podstawie danych od dostawców prądu)

Zwróć uwagę że cena energii jest wyrażona w kWh (kilowatogodzinach), moc urządzenia w Watach (W) a czas działania urządzenia w minutach. Trzeba to wszystko tak poprzeliczać żeby do siebie pasowało.

Żeby otrzymać ilość zużytych przez urządzenie kWh musimy moc urządzenia, wyrażoną w Watach (W), zamienić na kW (kilowaty) a czas w minutach zamienić na godziny i podstawić do wzoru.

moc_urzązenia * czas_działania_urządzenia = ilość_zużytych_kWh

a więc:
żeby zamienić moc urządzenia na kW musimy moc w Watach pomnożyć przez 1000. To tak jak z dystansem, 1 km to 1000 m. Tak samo z mocą 1 kW to 1000 W. Ok to już mamy.
Teraz zamieńmy czas działania urządzenia, wyrażoną w minutach, na godziny. Żeby wiedzieć ile to jest 5 minut wyrażone w godzinach musimy podzielić 5 (czas działania urządzenia) przez 60 (bo godzina ma 60 minut). Zaokrąglony wynik to 0,083 h (godzina).

możemy już podstawić nasze dane do powyższego wzoru:

moc_urzązenia * czas_działania_urządzenia = ilość_zużytych_kWh

1,3 kW * 0,083 h = 0,1079 kWh

Wynikiem powyższego równania jest zużycie energii przez czajnik w ciągu 5 minut jego działania. Wynik jest wyrażony w kWh (kilowatogodziny). Teraz żeby poznać ostateczną cenę wystarczy przemnożyć nasz wynik przez koszt 1 kWh czyli w naszym przypadku przez 0,55 zł.

0,1079 kWh * 0,55 zł = 0,05945 zł = ok. 6 groszy

Rozwiązanie naszego problemu:
Podgrzanie wody w czajniku o mocy 1300 W, przy założeniu że potrwa to 5 minut, będzie nasz kosztowało w przybliżeniu 6 groszy.

 

 

C++ kurs programowania obiektowego (#0)

C++ kurs podstawy programowania

Zmienne. Typy danych.
Instrukcja warunkowa if else.
Instrukcja warunkowa switch case.
Pętla for.
Pętla while.
Pętla do while.
Praca z plikami tekstowymi, zapis.
Praca z plikami tekstowymi, odczyt.
Wskaźniki
Przekazywanie argumentów przez wartość
Przekazywanie argumentów przez wskaźnik
Przekazywanie argumentów przez referencję

C++ kurs programowania obiektowego

(#1) Środowisko programistyczne IDE (skąd pobrać? jak rozpocząć programować?)
(#2) Pierwszy program "Hello world!".
(#3) Pierwszy program omówienie kodu.
(dodawanie bibliotek, wskazywanie przestrzeni nazw, funkcja main)
(#4) Obiekty (zacznij myśleć obiektowo)
(#5) Klasy
(#6) Jak stworzyć dobry projekt (podział kodu na pliki)
(plik nagłówkowy, plik z ciałami metod)

Jak wyczyścić, zresetować bufor wydruku w systemie Windows 7 i 10

Dzisiaj zajmiemy się problemem z drukark pt. bufor wydruku. Czasami zdarza się, że drukarka nie chce współpracować. Mimo, że "wysyłamy" do niej dokumenty drukarka nie reaguje. W takich sytuacjach bardzo często pomaga "wyczyszczenie" bufora wydruku. Jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Krok 1. Sprawdzamy czy w katalogu "C:\Windows\System32\spool\PRINTERS" znajdują się jakieś pliki. W przypadku problemów z buforem wydruku powinny być.

Krok 2. Uruchamiamy wiersz poleceń (z uprawnieniami administratora). W polu "szukaj" (w menu start) wprowadzamy tekst "cmd" a następnie prawym przyciskiem myszy (dalej PPM) i z podręcznego menu wybieramy opcję "uruchom jako administrator". Po uruchomieniu wiersza poleceń wprowadzamy komendę.

net stop spooler

która zatrzyma nam usługę  "Bufor wydruku". Po zatwierdzeniu (Enter) powinniśmy otrzymać komunikaty:


"Usługa Bufor wydruku jest właśnie zatrzymywana"
"Usługa Bufor wydruku zastała zatrzymana pomyślnie"

Krok 3. Teraz wprowadzamy komendę

del /F /q %systemroot%\system32\spool\printers\*.*

 w tym momencie usuwamy wszystkie pliki we wskazanym w kroku 1 katalogu.

Krok 4. Kolejny krok to uruchamienie z powrotem usługi "Bufor wydruku" poleceniem

net start spooler

powinniśmy otrzymać komunikat

"Usługa Bufor wydruku jest właśnie uruchamiana"
"Pomyślnie uruchomiono usługę Bufor wydruku"

Gotowe 🙂

Możemy terez sprawdzić że w katalogu z kroku 1 ("C:\Windows\System32\spool\PRINTERS") nie ma żadnych plików.

Całą "operację" w wierszu poleceń obrazuje poniższy rysunek.

Jak wyczyścić, zresetować bufor wydruku w systemie Windows 7 i 10

 

 

ASP.NET MVC Przesyłanie (przekazywanie) danych z kontrolera do widoku z użyciem funkcji ViewBag

ASP.NET MVC Przesyłanie (przekazywanie) danych z kontrolera do widoku z użyciem funkcji  ViewBag

W niniejszym wpisie pokaże jak, za pomocą funkcji ViewBag, można przesłać (przekazać) dane z kontrolera do widoku. Stworzymy listę kilku pracowników firmy i prześlemy ją do widoku w celu wyświetlenia.

W tym celu tworzymy nowy projekt ASP.NET Web Application (jak to zrobić przeczytasz <<<tutaj>>>)

Kolejny krok to stworzenie modelu danych. Czyli musimy określić jakie dane i jakiego typu będziemy przechowywać. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy (dalej PPM) na katalogu Models w oknie Solution Explorer i wybieramy opcję Add ® Class

asp.net mvc kontroler widok viewbag

Następnie w oknie Add New Item wybieramy opcję Class, w polu Name wprowadzamy nazwę pracownik i potwierdzamy przyciskiem Add.

asp.net mvc kontroler widok viewbag

Teraz określimy jakie dane o pracowniku będziemy przechowywać. W oknie solution explorer rozwijamy gałąź Models gdzie powinien znajdować się plik pracownik.cs, klikamy na ten plik. W ognie głównym Visual Studio otworzy się nam nowa zakładka pracownik.cs w którym zobaczymy następujący kod.

Uzupełniamy klasę pracownik zgodnie z poniższym listingiem

Widzimy tutaj, że będziemy przechowywać takie informacje jak imię, nazwisko, stanowisko, dzial, miejscowość i pensja. Oczywiście wszystkie pola „nie liczbowe” są typu string a pole pensja ma przechowywać liczby.

OK w tym momencie mamy gotowy model danych.

Teraz musimy oprogramować metodę w kontrolerze która będzie przekazywała dane do widoku.

W oknie Solution Explorer przechodzimy do katalogu Controllers, rozwijamy całą gałąź i klikamy na HomeController.cs. W oknie głównym Visual Studio pojawi się nowa zakładka HomeControllers.cs. Odnajdujemy akcję ActionResult i w niej będziemy tworzyć naszą listę pracowników. Oczywiście dane do listy powinniśmy „zaciągać” z bazy danych ale nie to jest tematem tego wpisu i żeby nie zaciemniać głównego wątku krótką listę utworzymy ręcznie. Utworzymy listę 4 pracowników z przykładowymi danymi co przedstawia kod poniżej.

W tym momencie mamy już model danych, zgodnie z którym utworzyliśmy listę pracowników. Teraz wystarczy tylko przekazać te dane do widoku i wyświetlić ale wcześniej należy przypisać naszą listę jako obiekt do funkcji ViewBag.

Teraz obiekt ViewBag.pracownicy zawiera naszą listę pracowników.

Żeby wyświetlić tą listę zajmiemy się widokiem  Index więc zaraz po uruchomieniu aplikacji powinniśmy otrzymać listę pracowników na głównym widoku aplikacji. W oknie Solution Explorer klikamy w katalog Views następnie w katalog Home (bo w tym kontrolerze tworzyliśmy naszą listę) i wybieramy widok Index.cshtml. Nasz kod umieścimy na początku strony. Żeby wyświetlić listę najlepiej jest zrobić to w pętli a najlepiej do naszego zadania nadaje się pętla foreach (o której możesz przeczytać <<<TUTAJ>>>).  Przydatną cechą tej pętli jest to, że nie trzeba myśleć o warunku wyjścia z pętli. Foreach przeskoczy po wszystkich elementach naszej listy i zakończy działanie. Na początek stworzymy więc kod.

@{ foreach (var Item in Collection) { } }

Utworzymy więc element <div> w którym zdefiniujemy pętlę. Pamiętajmy o tym że żeby Visual Studio wiedziało, że teraz chemy korzystać z C# to musimy mu o tym powiedzieć i do tego służy kod.

Teraz zajmijmy się samą pętlą. Aby przyspieszyć tworzenie pętli wpisujemy słówko foreach i przyciskamy dwa razy przycisk tab. W tym momencie powinna nam się utworzyć automatycznie struktura pętli foreach (jak poniżej).

Naszą kolekcją jest lista pracownicy, a ta lista została przekazana do ViewBag.pracownicy więc słówko Collection w naszym wzorze musimy zastąpić ViewBag.pracownicy. Natomiast żeby „dobrać” się do poszczególnych elementów listy musimy posłużyć się modelem pracownik, zmieniamy więc słówko Item we wzorze na pracownik. Teraz wewnątrz pętli wyświetlimy poszczególnych pracowników w tagach paragraf. Jeżeli chcemy wyświetlić jakieś pole np. imię pracownika posługujemy się taką składnią @pracownik.Imie, czyli odwołujemy się, za każdym przebiegiem pętli, do pola Imię w obiekcie  pracownik. Oczywiście nie musimy wyświetlać wszystkich informacji o pracowniku które są w naszej liście. Dla celów tego przykładu wyświetlimy tylko imię i nazwisko pracowników z listy, kod poniżej.

@pracownik.Imie, @pracownik.Nazwisko

} }

Nasz projekt uruchamiamy wciskając przycisk F5. Jeżeli nie zrobiliśmy żadnego błędu zostanie uruchomiona nasza domyśla przeglądarka internetowa i naszym oczom ukaże się strona, jak na załączonym obrazku, z listą naszych pracowników.

asp.net mvc kontroler widok viewbag

Dziękujemy za czytanie naszych wpisów, mamy nadzieję, że przyczyniamy się choć troszeczkę do pogłębiania przez Was wiedzy. Pozdrawiamy i zachęcamy do czytania innych naszych wpisów.

Adventureworks 23. Policz produkty wg modeli. Wyniki posortuj malejąco wg liczby produktów danego modelu.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 23

Treść: Policz produkty wg modeli. Wyniki posortuj malejąco wg liczby produktów danego modelu.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, Alias, GROUP BY, ORDER BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

XAMPP PhpMyAdmin import dużej bazy danych.

XAMPP PhpMyAdmin import dużej bazy danych.

Co należy zrobić kiedy przy imporcie bazy danych na serwerze XAMPP otrzymamy komunikat "Nie otrzymano żadnych danych do importu. Albo nie dostarczono nazwy pliku, albo jego rozmiar przekroczył rozmiar maksymalny, dozwolony przez konfigurację PHP. Zobacz FAQ…" ?

Naszym problemem jest ograniczenie w wielkości pliku bazy danych który chcemy zaimportować. W moim przypadku jest to 2M a korzystam z XAMPP w wersji 1.7.7. Aby zwiększyć rozmiar dopuszczalnego pliku musimy odnaleźć plik php.ini w którym należy zwiększyć tą wartość. Standardowo plik php.ini znajduje się w lokalizacji gdzie zainstalowaliśmy serwer XAMPP, następnie przechodzimy do katalogu php w którym znajdziemy nasz pliczek php.ini. Kolejny krok to wyedytowanie naszego pliku. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na naszym pliku u z menu wybieramy opcję otwórz za pomocą i z kolejnego rozwijalnego menu wybieramy opcję notatnik.
Kolejnym krokiem jest wyszukanie odpowiedniego fragmentu pliku do modyfikacji. W tym celu wciskamy kombinację klawiszy Ctrl +F. Po wybraniu tej kombinacji klawiszy uruchomi się okno znajdowanie i w polu Znajdź wpisujemy upload_max_filesize. Tak jak wspomniałem wcześniej ja w swojej wersji XAMPP-a mam ograniczenie do 2 mega i w moim przypadku ten fragment wygląda następująco.

upload_max_filesize=2M

 teraz wystarczy zmienić wartość po znaku "=" na odpowiedni, czyli taki żebyśmy mogli zaimportować naszą bazę danych.

Powodzenia 🙂

 

SQL LIKE

SQL LIKE


    


DEFINICJA

Operator LIKE służy do filtrowania wyników zapytania tylko do takich rekordów gdzie wartości w danej kolumnie są zgodnie z wzorem podamy przy tym operatorze. Operatora LIKE używamy przy złączeniu z klauzulą WHERE.

SQL LIKE składnia

WHERE
    nazwa_kolumny LIKE wzorzec


Przykład zastosowania LIKE (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty (kolumny: Nazwa Produktu , Numer Produktu) których nazwa zaczyna się na 'A'.

SELECT
     Name AS [Nazwa Produktu]
    ,ProductNumber AS [Numer Produktu]
FROM
    Production.Product
WHERE
    Name LIKE 'A%'

znak '%' we wzorcu operatoar LIKE oznacza tyle, że w tym miejscu we wzorcu może wystąpić dowolny ciąg znaków


 Przykład zastosowania LIKE (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (wyświetl tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia) których imię kończy się na 't'.

SELECT
     Prac.LastName AS Nazwisko
    ,Prac.FirstName AS Imię
    ,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]    
FROM
    Employees AS Prac
WHERE
    Prac.FirstName LIKE '%t'


   

Northwind 22. Oblicz jaki procent wszystkich zamówień stanowią zamówienia przedświąteczne?

Baza : Northwind

Zadanie nr: 22

Treść: Oblicz jaki procent wszystkich zamówień stanowią zamówienia przedświąteczne? Przyjmijmy, że okres przedświąteczny jest między 1-23 grudnia.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, BETWEEN, COUNT(), DAY(), MONTH()


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 1

Pobierz skrypt sql