baza HOTELS cz.6 wypełniamy bazę danymi [SQL SERVER]

baza HOTELS cz.6 wypełniamy bazę danymi [SQL SERVER]

Doszliśmy do miejsca gdzie nasza baza jest już gotowa do wypełnienia danymi. Oczywiście można by było jeszcze ją lekko rozbudować o kilka tabel ale narazie poprzestaniemy na takiej strukturze. Wypełnimy tabele danymi i w kolejnych wpisach zapiszemy "kilka" zapytań.

W tym momencie nasz schemat bazy wygląda jak poniżej.

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server

Skrypt którym wypełnisz tabele danymi znajdziesz tutaj

Dla początkujących poniżej opis jak utworzyć bazę danych Hotele w SQL Serverze za pomocą Management Studio.

  1. Uruchamiamy Management Studio (Start -> Wszystkie programy -> Microsoft SQL Server 2008 R2 (ja korzystam z tej wersji) -> SQL Server Management Studio).
  2. Teraz z poziomu Management Studio otwieramy plik skryptu (Menu File -> Open -> File lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+O) lub otwieramy nowe okno przyciskiem "New Query".
  3. Teraz uruchamiamy skrypt przyciskiem "Execute" lub wciskając F5.
  4. Jeżeli skrypt wykona się prawidłowo powinniśmy uzyskać na dole okna komunikat "Query executed successfully".
  5. Teraz w oknie "Object explorer" w węźle "Databases" powinniśmy zobaczyć gałąź "HOTELS". Jeżeli jej nie widzimy musimy odświeżyć węzeł "Databases" klikając na nim prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy opcję "Refresh".

gotowe 🙂


sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server  sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server