Adventureworks 36. Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu „Twin Cycles”

Adventureworks 36. Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu „Twin Cycles”

30 stycznia, 2023 Wyłączono przez admin

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 36

Treść:  Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu „Twin Cycles”. Liczbe zamówień pogrupuj wg lat rosnąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, YEAR(), COUNT()

Rozwiązanie:

Pomocniczy schemat

schema

Zapytanie:

SELECT
     S.Name AS NazwaSklepu
    ,YEAR(O.OrderDate) AS Rok
    ,COUNT(*) AS IloscZamowien
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O
    JOIN Sales.Customer C ON O.CustomerID = C.CustomerID
    JOIN Sales.Store S ON C.StoreID = S.BusinessEntityID
WHERE
    S.Name = 'Twin Cycles’        
GROUP BY
    S.Name, YEAR(O.OrderDate)

Wynik:

result