Miesięczne archiwum: styczeń 2018

PostgreSQL funkcja ASCII() – zwróć kod ASCII pierwszego znaku ciągu.

Tym razem na "warsztat" bierzemy funkcję ASCII(). Funkcja zwróci nam kod ASCII znaku lub ciągu znaków które umieścimy jako jej argument. W przypadku pojedynczego znaku sprawa jest prosta bo mamy tylko jeden znak i jego kod ASCII będzie zwrócony. W przypadku ciągu znaków otrzymamy kod ASCII pierwszego znaku w ciągu. Pamiętajmy, że np. znak 'A' to nie to samo co znak 'a'.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL ASCII() składnia

ASCII(  'łańcuch_znaków'  )


Przykład zastosowania funkcji ASCII()

SELECT
    ASCII('A')

Wynik

65

Widzimy, że kod ASCII znaku 'A' to 65.


Teraz sprawdźmy to samo dla znaku 'a'

SELECT
    ASCII('a')

Wynik

97

Tutaj już widzimy różnicę. Kod ASCII znaku 'a' to 97.


Teraz sprawdźmy dla ciągu znaków. Znamy już kod ASCII znaku 'A' który jest równy 65. Teraz jako argument do funkcji podstawimy ciąg znaków np. 'ASCII'. Na początku ciągu jest znak 'A' czyli funkcja powinna zwrócić jego kod, czyli 65.

SELECT
    ASCII('ASCII')

Wynik

65

Wynik to 65 więc funkcja prawidłowo zwróciła kod ASCII pierwszego znaku ciągu czyli 'A'.


postgresqlpostgresql

PostgreSQL funkcja REPLACE() – zamiana jednego ciągu na drugi.

Dzisiaj omówimy funkcję REPLACE() która służy do zamiany jednego ciągu znaków na drugi. Bardzo przydatna funkcja w sytuacji kiedy hurtowo musimy zamienić ciągi znaków.
Zwracany typ: TEXT

PostgreSQL REPLACE() składnia

REPLACE( 'łańcuch_znaków' , 'ciąg_który_zamieniamy' , 'ciąg_na_który_zamieniamy' )

Przykład zastosowania funkcji REPLACE()

SELECT
    REPLACE('Ala ma kota.', 'kota', 'psa')

Wynik

Ala ma psa.

Co oznacza że słowo 'kota' zostało podmienione na słowo 'psa'.


postgresqlpostgresqlpostgresql

Jak sprawdzić swój numer IP? (okno konsoli, polecenie IPCONFIG)

Jak sprawdzić swój numer IP – krok po kroku.

Bardzo często istnieje potrzeb sprawdzenie numeru IP komputera. Chyba najszybszą i najbardziej uniwersalną metodą jest uruchomienie okna konsoli i ręczne wpisanie odpowiedniej komendy ipconfig, ale po kolei.

Na początku musimy uruchomić okno konsoli poleceniem cmd.

Windows 7 uruchomienie okna konsoli

Na początku klikamy w menu start (lewy dolny róg / pierwsza ikona od lewej)

windows 7 menu start


a następnie w polu "Wyszukaj programy i pliki" wpisujemy cmd (programem cmd uruchomimy okno konsoli).

W oknie gdzie wpisywaliśmy polecenie cmd powinny pojawić się wyniki naszego wyszukiwania, czyli pozycja cmd (pod napisem Programy).

windows 7 wyszukaj programy i pliki cmd

Teraz wystarczy kliknąć w opcję  cmd.exe w celu otworzeni okna konsoli. Wtedy w miejsce migającego kursora wpisujemy polecenie ipconfig.

windows 7 wyszukaj programy i pliki cmd

Po wciśnięciu klawisza enter wykona się polecenie ipconfig a rezultat wykonania się tego polecenie zobaczymy w oknie konsoli.

windows 7 wyszukaj programy i pliki cmd

Teraz wystarczy odszukać adres IP odpowiedniej karty sieciowej. Na ekranie powyżej przykładowy ekran z IP bezprzewodowej karty sieciowej.