Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

PostgreSQL Łączenie stringów i innych typów danych (funkcje i operatory dot. ciągów znaków)

Za pomocą operatora || możemy połączyć nie tylko dowolną ilość łańcuchów znaków ale także inne typy danych. Poniżej przykład w którym połączymy trzy stringi: 'Ciąg znaków 1 ' + liczbę 100 + ' ciąg znaków 2' w jedno zdanie 'Ciąg znaków 1 100 ciąg znaków 2'. Pomiędzy elementami które chcemy połączyć umieszczamy operator || .

W przypadku zastosowania operatora || do łączenia różnych typów danych zwracanym typem będzie text.

SELECT
    'Ciąg znaków 1 ' || 100 || ' ciąg znaków 2'

Poniżej zapytanie i efekt wykonania zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów

Efekt uruchomienia zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów


postgresqlpostgresql

PostgreSQL Łączenie stringów (funkcje i operatory dot. ciągów znaków)

Za pomocą operatora || możemy połączyć dowolną ilość stringów. Poniżej przykład w którym połączymy trzy stringi: 'Ala ' 'ma ' 'kota.' w jedno zdanie 'Ala ma kota.'. Każdy string który chcemy połączyć umieszczamy w apostrofach. Pomiędzy stringami które chcemy połączyć umieszczamy operator || .

W przypadku wykorzystania operatora || zwracanym typem będzie text.

SELECT
    'Ala ' || 'ma ' || 'kota.'

Poniżej zrzuty przedstawiające zapytanie i efekt wykonania zapytania (w PgAdmin).

Zapytanie przed uruchomieniem.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów

Efekt uruchomienia zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów


postgresqlpostgresqlpostgresql

Jak wyczyścić, zresetować bufor wydruku w systemie Windows 7 i 10

Dzisiaj zajmiemy się problemem z drukark pt. bufor wydruku. Czasami zdarza się, że drukarka nie chce współpracować. Mimo, że "wysyłamy" do niej dokumenty drukarka nie reaguje. W takich sytuacjach bardzo często pomaga "wyczyszczenie" bufora wydruku. Jak to zrobić przeczytasz poniżej.

Krok 1. Sprawdzamy czy w katalogu "C:\Windows\System32\spool\PRINTERS" znajdują się jakieś pliki. W przypadku problemów z buforem wydruku powinny być.

Krok 2. Uruchamiamy wiersz poleceń (z uprawnieniami administratora). W polu "szukaj" (w menu start) wprowadzamy tekst "cmd" a następnie prawym przyciskiem myszy (dalej PPM) i z podręcznego menu wybieramy opcję "uruchom jako administrator". Po uruchomieniu wiersza poleceń wprowadzamy komendę.

net stop spooler

która zatrzyma nam usługę  "Bufor wydruku". Po zatwierdzeniu (Enter) powinniśmy otrzymać komunikaty:


"Usługa Bufor wydruku jest właśnie zatrzymywana"
"Usługa Bufor wydruku zastała zatrzymana pomyślnie"

Krok 3. Teraz wprowadzamy komendę

del /F /q %systemroot%\system32\spool\printers\*.*

 w tym momencie usuwamy wszystkie pliki we wskazanym w kroku 1 katalogu.

Krok 4. Kolejny krok to uruchamienie z powrotem usługi "Bufor wydruku" poleceniem

net start spooler

powinniśmy otrzymać komunikat

"Usługa Bufor wydruku jest właśnie uruchamiana"
"Pomyślnie uruchomiono usługę Bufor wydruku"

Gotowe 🙂

Możemy terez sprawdzić że w katalogu z kroku 1 ("C:\Windows\System32\spool\PRINTERS") nie ma żadnych plików.

Całą "operację" w wierszu poleceń obrazuje poniższy rysunek.

Jak wyczyścić, zresetować bufor wydruku w systemie Windows 7 i 10