Miesięczne archiwum: lipiec 2017

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Ten artykuł zawiera opis funkcji JEŻELI.BŁĄD, jej opis, składnię i przykłady zastosowania w programie Microsoft Excel.

Bardzo często przy pracy z EXCEL-em spotykamy się z różnymi typami błędów np: #N/D!, #ARG!, #ADR!, #DZIEL/0!, #LICZBA!, #NAZWA? i #ZERO!. Funkcja JEŻELI.BŁĄD() służy głownie do wyłapywania takiego typu błędów w formułach. Ale za jej pomocą możemy także sprawdzić czy dana formuła spełnia warunek logiczny PRAWCA/FAŁSZ.

Składnia funkcji JEŻELI.BŁĄD()

JEŻELI.BŁĄD(formuła ; wartość_jeżeli_wystąpi_błąd)

Wyjaśnienie:
formuła – to właśnie to wyrażenie jest sprawdzane w poszukiwaniu błędu
wartość_jeżeli_wystąpi_błąd – jeżeli w wyrażeniu "wartość_formuły" wystąpi błąd zwracana jest wartość z drugiego argumentu

Przykład zastosowania funkcji JEŻELI.BŁĄD()

Dla zobrazowania działania tej funkcji przygotowałem tabelę z danymi do dzielenia.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz stworzymy nową kolumnę "Wynik dzielenia" gdzie będziemy chcieli uzyskać wynik dzielenia dzielnej i dzielnika.
W komórce C2 wpiszemy więc całą formułę z wykorzystaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD() bo będziemy jeżeli otrzymamy błąd to chcemy żeby w odpowiedniej komórce pojawił się taki komunikat.

=JEŻELI.BŁĄD(A2/B2;"Błąd")

Pierwszym argumentem funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest wynik z dzielenia komórek A2/B2. Jeżeli efektem tego dzielenia będzie błąd to funkcja zwróci wartość drugiego argumentu, czyli komunikat "Błąd". Jeżeli wynikiem dzielenia nie będzie błąd to funkcja zwróci po prostu wynik dzielenia. Utworzyliśmy więc naszą formułę w komórce C2, teraz musimy ją skopiować na pozostałe komórki w tabeli "wynik dzielenia". W tym celu klikamy na komórkę C2. W tym momencie w prawym dolym rogu tej komórki pojawi się mały czarny kwadracik.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz należy "złapać" ten kwadracik kursorem i przeciągnąć aż do komórki C11. Efektem tego działania jest kolejny widok.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Funkcja już zwróciła wartości dla poszczególnych wierszy. Teraz poświęćmy chwilkę na analizę działania funkcji JEŻELI.BŁĄD(). W komórkach zaznaczonych czerwonym kolorem (rysunek poniżej) funkcja zwróciła wartość dzielenia, bo w żadnym z tych przypadków nie wystąpił błąd.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Kolejnym przypadkiem jest wiersz 8 gdzie w kolumnie "Wynik dzielenia" otrzymaliśmy wartość "Błąd". Tutaj funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość drugiego argumentu bo wynik pierwszego argumentu jest błędny, bo nie istnieje dzielenie przez "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróćmy jednak uwagę na ostatni przypadek kiedy jedną z wartości przy dzieleniu, dokładnie "dzielną", jest wartość "pusta". Excel nie traktuje wyniku tego dzielenia jako błąd więc funkcja JEŻELI.BŁĄD() nie zwraca wartości drugiego argumentu tylko zwraca wartość "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Inne zastosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest sprawdzenie czy formuła w pierwszym argumencie jest poprawna czy nie. Stwórzmy jeszcze jedną kolumnę "Prawda/Fałsz" i jako pierwszy argument funkcji JEŻELI.BŁĄD() wpiszmy wyrażenie.

=JEŻELI.BŁĄD(C2=10;"Błąd")

W pierwszym argumencie mamy wyrażenie w którym chcemy sprawdzić czy wartość komórki z kolumny C jest równa 10. Jeżeli jest to jest "prawda", jeżeli nie to jest "fałsz". Fałsz w tym przypadku nie oznacza "błędu", musimy rozróżnić te dwie sytuacje. Efekt zastosowania funkcji poniżej.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróć uwagę, że tylko w komórce D2 funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość "PRAWDA" bo tylko komórka C2 jest równa 10.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


Jak uruchomić zapytanie w SQL Server Management Studio (SSMS)

Jak uruchomić zapytanie w SQL Server Management Studio (SSMS)

Wielu początkujących użytkowników ma problem nawet wydawałoby się prostymi rzeczami. Sam kiedyś zaczynałem swoją przygodę z SQL-em i SQL SERVER-em i wiem, że nie zawsze jest kolorowo. Fajnie jak ma się kogoś kto pomoże, powie"kliknij tutaj" a później powie co i dlaczego się stanie. Nie zawsze jest jednak tak łatwo. Postanowiłem napisać wpis dla bardzo początkujących, a mianowicie "Jak uruchomić zapytanie w SQL Serverze w Management Studio". Będzie to poradnik krok po kroku który przeprowadzi Cię przez tą tematykę. Poradnik zacznę już od miejsc kiedy mamy zainstalowny SQL Server na swojej lokalnej stacji. Jeżeli jeszcze nie tego nie macie zajrzyjcie tutaj >> Skąd pobrać SQL Serwer << | >> Jak zainstalować SQL Server <<  a dowiecie się jak zainstalować SQL Server na Waszym komputerze a następnie wróćcie do tego artykułu. Wersja SQL Servera na której będziemy pracować to SQL Server 2008 R2.

Krok 1. Mamy już zainstalowany SQL Server na swojej lokalnej maszynie więc do dzieła. Po instalacji w programach (w meny start) powinien być link do programu "SQL Server Management Studio". To właśnie za pomocą tej aplikacji będziemy uruchamiać nasze zapytania SQL. W nowszych wersjach systemu Windows masz możliwość wyszukać sobie link do tej aplikacji co przedstawia poniższy zrzut (Windows 10).

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Klikamy w link "SQL Server Management Studio"

Krok 2. Teraz musimy się zalogować do naszego serwera. Po kliknięciu w link z kroku 1 otworzy się ono "Connect to server". Tutaj wybieramy do którego servera chcemy się zalogować i w jaki sposób. Możemy wybrać typ serwera, jego nazwę i w jaki sposób chcemy się do niego zalogować. Jeżeli mamy "świeżą" instancję SQL Servera (i nikt w niej jeszcza nie grzebał) to wszytkie opcje powinny być ustawione na standardowe. Klikając w przycisk "Connect" powinieneś bez problemów zalogować się do SQL Servera.

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Krok 3. Już "jesteśmy w grze". Mamy uruchomionego Management Studio. Teraz wystarczy włączyć okno gdzie będziemy mogli tworzyć swoje zapytanie, lub wklejić jeżeli mamy je już gotowe. W tym celu klikamy na przycisk "New Query" w lewym górnym rogu pod linią menu.

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Krok 4. Po kliknięciu otworzymy okno gdzie będziemy mogli napisać (lub skopiować) swoje zapytanie.

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Jednak przed napisaniem a późnij uruchomieniem naszego zapytania wróćmy uwagę w konktekście jakiej bazy teraz operujemy. Standardowo SSMS ustawia nas w kontekście bazy "master".

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

W celu ustawienia się na wymaganą bazę musimy z rozwijalnej listy wybrać interesującą nas bazę.Ja wybrałem "AdventureWorks2008R2".

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Teraz widzimy, że nasz kontekst się zmienił.

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Krok 5. W tym momencie możemy napisać nasze zapytanie. Ja napisałem bardzo proste zapytanie wyświetlające wszystkie rekordy z tabeli "SalesOrderHeader" (1). Teraz żeby uruchomić to zapytanie musimy wcisnąć klawisz F5 lub kliknąć w przycisk "Execute" (2).

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

Efekt uruchomienia naszego zapytania zobaczymy poniżej samego zapytania wraz z informacją o liczbie rekordów zwróconych przez serwer.

jak uruchomić zapytanie sql w sql server management studio

To już wszystko w tym temacie zapraszam do czytania innych moich wpisów.

C# konwersja int to string

C# konwersja int to string

W tym krótkim wpisie pokażę jak przekonwertować wartość zmiennej typu int na zmienną typu string.

Żeby pokazać jak to zrobić na początek stworzymy sobie zmienną x o typie int i przypiszemy jej wartość 1. Wtedy przekonwertujemy sobie jej wartość, dwoma metodami, na typ string i wyświetlimy obie (nowe zmienne) na ekranie, co prezentuje poniższy kod.  

 // deklaracja i inicjalizacja zmiennej x
      // zmienna jest w tym momencie typu int
      int x = 1;

      // teraz przekonwertujemy sobie zmienną x typu int na zmienne y i z typu string
      // dwoma metodami

      // metoda 1
      string y = x.ToString();

      // medota 2
      string z = Convert.ToString(x);

      // teraz wyświetlimy na ekranie obydwie zmienne y i z
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej y: " + y);
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej z: " + z);

      // żeby zobaczyć efekt na ekranie zastosujemy
      // funkcję ReadKey() która zadziała w ten sposób
      Console.ReadKey();

Kod jest opisany więc myślę, że nie trzeba dodatkowo komentować tego do znajduje się na listingu powyżej.

 


C# instrukcja skoku GOTO

Instrukcja skoku GOTO

Kolejną instrukcją skoku jest GOTO. Za jej pomocą możemy skoczyć w odpowiednie miejsce w kodzie. Warunek jest jeden żeby program wiedział w które miejsc skoczyć musimy to miejsce oznaczyć etykietą. Instrukcja GOTO na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo przydatna ale przestrzegam przed jej nadużywaniem, analiza kodu gdzie często używamy instrukcji GOTO jest mordęgą.

Zadanie
    Wykonaj 10 razy pewien kod w pętli (podzielony na dwie części). Przy piątym przebiegu pętli pomiń pierwszą część kodu.

Do rozwiązania tego zadania wykorzystam pętlę FOREACH i instrukcję GOTO. Kod poniżej.

 // deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
      int[] liczby = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

      // rozpoczęcie pętli FOREACH
      foreach(int i in liczby)
      {
        Console.WriteLine("Przebieg pętli nr: "+i);
        if (i == 5)
        {
          goto Finish;
        }
        // wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
        Console.WriteLine("Pierwsza część kodu");

        // etykieta Finish: i druga część kodu
        Finish: Console.WriteLine("Druga część kodu");

        Console.WriteLine();

      }
      // żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
      // posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
      // na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
      Console.ReadKey();


Wynik uruchomienia naszego programu poniżej.

kurs csharp instrukcja skoku goto

Na zrzucie widać, że pętla wykonała się 10 razy. Zauważ że przy piątym wykonaniu się pętli wykonała się tylko druga część kodu. Właśnie taki efekt chcieliśmy uzyskać, że przy określonych parametrach (u nas wtedy kiedy i=5) wykona się tylko część naszego kodu.


EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

Kolejna funkcja matematyczna Excel-a (PIERWIASTEK() ) pomoże nam w obliczaniu pierwiastka kwadratowego z danej liczby.

W celu obliczenia tej wartości ustawiamy się w dowolnej komórce np. A1. Klikamy na pole formuły (obok ikony "fx").

kurs excel funkcja pierwiastek

Teraz wprowadzamy formułę.

=pierwiastek(argmenty_funkcji)

zauważmy, że już po wpisaniu znaku "=" i pierwszych liter nazwy funkcji Excel podpowiada nam rozwijalną listą. Z tej listy możemy wybrać interesującą nas funkcję.

kurs excel funkcja pierwiastek

Wybieramy funkcję PIERWIASTEK(). W nawiasie wprowadzamy argument funkcji, czyli liczbę z której chcemy obliczyć pierwiastek kwadratowy i potwierdzamy enterem.

kurs excel funkcja pierwiastek

W komórce A1 uzyskamy wynik funkcji PIERWIASTEK(64), czyli liczbę "8".


C# instrukcja skoku CONTINUE

Instrukcja skoku CONTINUE

To kolejna instrukcja skoku. Tą instrukcję wykorzystujemy w sytuacji kiedy nie chemy wykonywać wszystkich instrukcji wewnątrz pętli i przejść do kolejnego przebiegu pętli.

Przykład zastosowania instrukcji CONTINUE w pętli FOREACH

// deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
      int[] liczby = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

      // rozpoczęcie pętli FOREACH
      foreach(int i in liczby)
      {
        if (i == 5)
        {
          continue;
        }
        // wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
        Console.WriteLine(i);
      }
      // żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
      // posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
      // na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
      Console.ReadKey();


Efekt uruchomienia programu na obrazku poniżej.

kurs c# csharp instrukcja skoku w pętli continue

Widzimy, że w ciągu liczb brakuje wartości 5. W momencie kiedy zmienna "i" miała wartość 5 program zakończył aktualny przebieg pętli i "przeskoczył" do kolejnego przebiegu ale generalnie nie zakończył działania pętli.


C# instrukcja skoku BREAK

Instrukcja skoku BREAK

Co to są instrukcje skoku w pętlach. Jak sama nazwa wskazuje instrukcje te pozwalają nam przenieść się (skoczyć) do innego miejsca w pętli. Mamy kilka takich instrukcji: BREAK, CONTINUE, GOTO, RETURN, THROW.

W tym wpisie zajmijny się instrukcją BREAK. Jeżeli posłużymy się ta instrukcją to "wyjdziemy" z pętli i już kolejne iteracje się nie wykonają.

Przykład zastosowania instrukcji BREAK w pętli FOREACH  

 // deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
      int[] liczby = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

      // rozpoczęcie pętli FOREACH
      foreach(int i in liczby)
      {
        if (i == 5)
        {
          break;
        }
        // wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
        Console.WriteLine(i);
      }
      // żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
      // posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
      // na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
      Console.ReadKey();


Wynik uruchomienia naszego programu poniżej.

kurs c# csharp instrukcja skoku w pętli break

Na zrzucie widać, że pętla wyświetliła tylko wartości od 1 do 4. W momencie kiedy zmienna "i" miała wartość 5 program wyszedł z pętli.

Wewnątrz pętli FOREACH zastosowałem instrukcję IF gdzie dałem warunek, że jeżeli "i" (czyli w naszym przypadku wartość kolejnego elementu w tablicy "liczby")  będzie równe 5 to program ma wyjść z pętli właśnie przez zastosowanie instrukcji BREAK.


C# pętla FOREACH

Pętla FOREACH

FOREACH jest pętlą która operuje na tablicach, łańcuchach oraz kolekcjach. W tej pętli nie musimy ustawiamy zmiennej która ma spełniać funkcję licznika i co jeden "obrót" pętli iterujemy jej wartość tylko odwołujemy się do konkretnego zbioru danych: tabeli, łańcucha, kolekcji, który ma odpowiednią ilość elementów i tyle razy pętla się wykona.

Składnia pętli FOREACH

foreach(typ identyfikator in wyrażenie)
    instrukcja / /jeżeli blok instrukcji, muszą być w nawiasach {}

wyjaśnienie:
typ – tutaj podajemy jakiego typu elementy znajdują się we wskazanym zbiorze
identyfikator – nazwa zmiennej (pamiętaj za każdym "przejściem" pętli ta nazwa jest dla kolejnego elementu zbioru)
wyrażenie – w tym miejscu wskazujemy zbiór danych np. tabelę, łańcuch, kolejcja (pamiętaj typ danych w zbiorze musi być taki sam jak podany w identyfikatorze lub musi się dać na niego przekonwertować)
instrukcja – tutaj wpisujemy instrukcję do wykonania przy każdym "przejściu" pętli (pamiętaj jeżeli jest to kilka instrukcji muszą się one znajdować w nawiasach {} )

Przykład zastosowania pętli FOREACH.
Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.

// deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
int[] liczby = new int[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

// rozpoczęcie pętli FOREACH
foreach(int i in liczby)
{
  // wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
  Console.WriteLine(i);
}
// żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
// posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
// na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu programu.

kurs c# csharp instrukcja pętla foreach

Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli FOREACH w kodzie należy napisać słówko FOREACH i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli.

foreach (var item in collection)
      {

      }

Uwaga:
* Pamiętaj pętla FOREACH wykona się tyle razy ile elementów jest we wskazanym zbiorze. Jeżeli np. twoja tabela do której się odwołujesz ma 10 elementów to pętla FOREACH wykona się 10 razy.


C# pętla FOR

Pętla FOR

Instrukcja FOR to także pętla która wykonuje wewnętrzny kod określoną ilość razy (określamy to poprzed argumenty pętli).

Składnia pętli FOR

for(argument1 ; argument2 ; argument3)
    instrukcja // jeżeli blok instrukcji muszą być w nawiasach {}

wyjaśnienie:
argument1 – (zwany także inicjatorem) to instrukcja (lub grupa instrukcji) które określają jakby parametry początkowe pętli np. przypisują wartość do zmiennej która później będzie zwiększana i to za jej pomocą pętla będzie "wiedziała" ile razy wykonać kod wewnętrzny.
argument2 – tutaj należy wprowadzić wyrażenie (warunek logiczny). Spełnienie tego warunku skutkuje wykonaniem kodu.
argument3 – tzw. iteratory, tutaj musimy "powiedzieć" pętli jak mamy zamiar operować na zmiennych z argumentu1. Czyli np. czy będziemy je zwiększać, zmniejszać i o jaką wartość.

Przykład zastosowania pętli FOR.
Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.

// rozpoczęcie pętli FOR
for(int i = 1 ; i < 11 ; i++)
{
  // wyświetlenie wartości zmiennej i na ekranie
  Console.WriteLine(i);
}
// w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na
// przyciśnięcie jakiegokolwiek klawisza a my będziey mogli
// dzięki temu zobaczyć efekt działania pętli while na ekranie
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu prezentujący efekt uruchomienia programu.

kurs c# csharp instrukcja pętla for

Iterator (argument3) nie zawsze musi być zwiększany (lub zmniejszany) o 1. Może być o zadaną wartość.

Przykład zastosowania pętli FOR.
Wyświetl na ekranie ciąg liczb nieparzystych od 0 do 10.

// rozpoczęcie pętli FOR
for(int i = 1 ; i < 11 ; i+=2)
{
  // wyświetlenie wartości zmiennej i na ekranie
  Console.WriteLine(i);
}
// w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na
// przyciśnięcie jakiegokolwiek klawisza a my będziey mogli
// dzięki temu zobaczyć efekt działania pętli while na ekranie
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu programu.

kurs c# csharp instrukcja pętla for


Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli FOR w kodzie należy napisać słówko FOR i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli FOR.

for(int i = 0; i < length; i++)
{

}

Uwaga:
* Pamiętaj o odpowiednio skonstruowanym warunku logicznym (argument2)
* Pamiętaj kod wewnątrz pętli się nie wykona jeśli nie będzie spełniony warunek logiczny.
* Patrząc na nasz przykład pamiętaj aby skorzystać z inkrementacji zmiennej x, ponieważ w innym przypadku nasza zmienna x nigdy nie osiągnęłaby wartości większej lub równej 11 a co za tym idzie pętla nigdy by się nie zatrzymała.
* Pamiętaj bez sprawdzenia warunku kod wewnątrz pętli WHILE nie wykona się ani razu.


C# pętla DO WHILE

Pętla DO WHILE

Pętla DO WHILE jest instrukcją iteracyjną. Wykorzystujemy ją w przypadku kiedy potrzebujemy ponownie wykonać jakąś instrukcję lub grupę instrukcji. Jest jednak mała różnica między pętlą WHILE i DO WHILE. Różnica jest taka, że pętla WHILE nie wykona się ani razu przed sprawdzeniem warunku zakończenia pętli a pętla DO WHILE za pierwszym razem wykona kod wewnątrz pętli bez tego sprawdzenia. Dopiero później sprawdza warunek zakończenia pętli i w zależności czy warunek będzie spełniony kod wewnątrz pętli wykona ponownie bądź nie. Pętla ta jest idealna jeżeli za pierwszym razem niezaleźnie od niczego chcemy wykonać kod wewnątrz a dopiero później sprawdzamy jakiś warunek. W pętli DO WHILE nie określamy zgóry ile iteracji ma zostać wykonanych to zależy od spełnienia warunku zakończenia pętli.

Składnia pętli DO WHILE

DO
instrukcja // lub instrukcje do wykonania, jeśli wiele instrukcji to w nawiasach {}
WHILE (warunek_zakończenia_pętli)

Przykład zastosowania pętli DO WHILE.
Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.
 

// deklaracja i inicjalizacja zmiennej x
int x = 1;

// rozpoczęcie pętli while i ustawienie warunku zakończenia pętli
do
{
  // konwersja wartości zmiennej x na text i wyświetlenie jej na ekranie
  Console.WriteLine(Convert.ToString(x));
  // inkrementacja zmiennej x czyli zwiększenie jej wartości o 1
  x++;
}
while (x < 11);

// w tym momencie program się zatrzyma i będzie czekał na
// przyciśnięcie jakiegokolwiek klawisza a my będziey mogli
// dzięki temu zobaczyć efekt działania pętli while na ekranie
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu programu.

kurs c# csharp instrukcja pętla do while

Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli DO WHILE w kodzie należy napisać słówko DO i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli DO WHILE.

do
{

}while(true);

* Pamiętaj kod wewnątrz pętli DO WHILE wykona się jeden raz bez sprawdzenia warunku zakończenia pętli.
* Pamiętaj, skoro kod wykona się minimum jeden raz bez sprawdzania warunku zakończenia pętli to przy sprawdzaniu warunku zakończenia pętli zmienna x (patrz nasz przykład) będzie już większa o 1 (wykona się już inkrementacja).