Co oznaczają pojęcia masa netto, masa brutto, tara?

Co oznaczają pojęcia masa netto, masa brutto, tara?

Wszystkie trzy pojęcia są związane z wagą towarów i tak:

  • masa netto oznacza wagę towau bez opakowania
  • masa brutto oznacza wagę towar z opakowaniem
  • tara oznacza wagę samego opakowania