Archiwa tagu: sql between

SQL BETWEEN

SQL BETWEEN


    


DEFINICJA

BETWEEN (ang. pomiędzy) służy do określania parametrów brzegowych w warunkach w klauzuli WHERE. Jeśli np. chcemy znaleźć pracowników którzy urodzili się pomiędzy 'data1' a 'data2' lub którzy zarabiają w przedziale 'pensjaOd' do 'pensjaDo' to użyjemy właśnie BETWEEN. Oba parametry brzegowe rozdzielamy operatorem AND.

SQL BETWEEN składnia

WHERE
    nazwa_kolumny BETWEEN parametr1 AND parametr2


Przykład zastosowania BETWEEN (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkich pracowników którzy zostali przyjęcie w 2003 r (czyli pomiędzy 1 stycznia 2003 r. i 31 grudnia 2003 r.).

SELECT
     P.LastName
    ,P.FirstName
    ,E.HireDate
FROM
    Person.Person P
    JOIN HumanResources.Employee E ON (P.BusinessEntityID = E.BusinessEntityID)
WHERE
    E.HireDate BETWEEN '2003-01-01' AND '2003-12-31'

 


 Przykład zastosowania BETWEEN (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników (tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia), których data urodzenia zawiera się pomiędzy 1 stycznia 1954 i 1 stycznia 1956.

SELECT
     LastName
    ,FirstName
    ,BirthDate
FROM
    Employees
WHERE
    BirthDate BETWEEN '1954-01-01' AND '1956-01-01'