Archiwa tagu: not null

SQL NOT NULL

SQL NOT NULL


    


DEFINICJA

Zasada NOT NULL nakłada ograniczenie na wskazane kolumny, polegające na tym, że można dodać nowego rekordu, bądź zmodyfikować istniejącego, który we wskazanej kolumnie ma wartość NULL. Innymi słowy, jeżeli np. na kolumnie o nazwie „ID_pracownik” ustawimy zasadę NOT NULL to taka kolumna nie może przechowywać wartości NULL.


Przykład zastosowania NOT NULL

W przykładzie zdefiniujemy, przy nowo tworzonej tabeli „Pracownicy”,  kolumny „ID_pracownika” i „Nazwisko” jako te kolumny, które nie mogą przechowywać wartości NULL.

CREATE TABLE Pracownicy
(
                 ID_pracownik int NOT NULL
                ,Imie varchar(20) NOT NULL
                ,Nazwisko varchar(50)
                ,email varchar(50)
                ,telefon int(11)
)