Archiwa tagu: łączenie stringów

PostgreSQL łączenie stringów (konkatenacja) i NULL-e.

PostgreSQL łączenie stringów (konkatenacja) i NULL-e.

 

Do łączenia stringów w PostgreSQL możemy podejść na dwa sposoby.

Sposób 1. Użyj operatora konkatenacji ||

Zadanie 1

Połącz dwa stringi 'Text1' i 'Text2'.

Rozwiązanie

SELECT 'Text1' || 'Text2'

Wynik

Text1Tex2

Zadanie 2

Połącz text 'Text1' i NULL

Rozwiązanie

SELECT 'Text1' || NULL

Wynik

NULL

Zadanie 3

Połącz text 'Text1', wartość NULL i 'Text2'

Rozwiązanie

SELECT 'Text1' || NULL || 'Text2'

Wynik

NULL

 

Sposób 2. Użyj funkcji CONCAT()

Zadanie 1

Połącz dwa stringi 'Text1' i 'Text2'.

Rozwiązanie

SELECT CONCAT( 'Text1' , 'Text2')

Wynik

Text1Tex2

Zadanie 2

Połącz text 'Text1' i NULL

Rozwiązanie

SELECT CONCAT( 'Text1' , NULL)

Wynik

Text1

Zadanie 3

Połącz text 'Text1', wartość NULL i 'Text2'

Rozwiązanie

SELECT CONCAT( 'Text1' , NULL , 'Text2' )

Wynik

Text1Text2

 

Podsumowanie

Wszędzie tam gdzie spodziewasz się, że jedna z części, które chcesz połączyć w nowy string, może być NULL-em, używaj funkcji CONCAT().

PostgreSQL Łączenie stringów i innych typów danych (funkcje i operatory dot. ciągów znaków)

Za pomocą operatora || możemy połączyć nie tylko dowolną ilość łańcuchów znaków ale także inne typy danych. Poniżej przykład w którym połączymy trzy stringi: 'Ciąg znaków 1 ' + liczbę 100 + ' ciąg znaków 2' w jedno zdanie 'Ciąg znaków 1 100 ciąg znaków 2'. Pomiędzy elementami które chcemy połączyć umieszczamy operator || .

W przypadku zastosowania operatora || do łączenia różnych typów danych zwracanym typem będzie text.

SELECT
    'Ciąg znaków 1 ' || 100 || ' ciąg znaków 2'

Poniżej zapytanie i efekt wykonania zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów

Efekt uruchomienia zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów


postgresqlpostgresql

PostgreSQL Łączenie stringów (funkcje i operatory dot. ciągów znaków)

Za pomocą operatora || możemy połączyć dowolną ilość stringów. Poniżej przykład w którym połączymy trzy stringi: 'Ala ' 'ma ' 'kota.' w jedno zdanie 'Ala ma kota.'. Każdy string który chcemy połączyć umieszczamy w apostrofach. Pomiędzy stringami które chcemy połączyć umieszczamy operator || .

W przypadku wykorzystania operatora || zwracanym typem będzie text.

SELECT
    'Ala ' || 'ma ' || 'kota.'

Poniżej zrzuty przedstawiające zapytanie i efekt wykonania zapytania (w PgAdmin).

Zapytanie przed uruchomieniem.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów

Efekt uruchomienia zapytania.

postgresql || stringi strings ciągi znaków pgadmin łączenie stringów


postgresqlpostgresqlpostgresql