Archiwa tagu: konwersja int to string

C# konwersja int to string

C# konwersja int to string

W tym krótkim wpisie pokażę jak przekonwertować wartość zmiennej typu int na zmienną typu string.

Żeby pokazać jak to zrobić na początek stworzymy sobie zmienną x o typie int i przypiszemy jej wartość 1. Wtedy przekonwertujemy sobie jej wartość, dwoma metodami, na typ string i wyświetlimy obie (nowe zmienne) na ekranie, co prezentuje poniższy kod.  

 // deklaracja i inicjalizacja zmiennej x
      // zmienna jest w tym momencie typu int
      int x = 1;

      // teraz przekonwertujemy sobie zmienną x typu int na zmienne y i z typu string
      // dwoma metodami

      // metoda 1
      string y = x.ToString();

      // medota 2
      string z = Convert.ToString(x);

      // teraz wyświetlimy na ekranie obydwie zmienne y i z
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej y: " + y);
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej z: " + z);

      // żeby zobaczyć efekt na ekranie zastosujemy
      // funkcję ReadKey() która zadziała w ten sposób
      Console.ReadKey();

Kod jest opisany więc myślę, że nie trzeba dodatkowo komentować tego do znajduje się na listingu powyżej.