Archiwa tagu: iloczyn

EXCEL funkcja JEŻELI

EXCEL funkcja JEŻELI

DEFINICJA

Funkcja JEŻELI działa na zasadzie sprawdzenia warunku logicznego (który jest pierwszym argumentem funcji) i w zależności od wyniku tego sprawdzenia (czy PRAWDA czy FAŁSZ) zwróci nam odpowiednią wartość. Jeżeli wynik warunku logicznego będzie PRAWDĄ to funkcja zwróci nam wartość drugiego argumentu a jeżeli wynik warunku logicznego będzie FAŁSZEM to funkcja zwróci nam wartość trzeciego argumentu. Przykad składni poniżej.

EXCEL składnia funkcji JEŻELI

JEŻELI(warunek_logiczny ; wartość_jeżeli_PRAWDA ; wartość_jeżeli_FAŁSZ)

Przykład

JEŻELI(K10>100 ; "Wartość w komórce K10 jest większa od 100" ; "Wartość w komórce K10 jest mniejsza lub równa 100")


EXCEL funkcja ILOCZYN

EXCEL funkcja ILOCZYN

DEFINICJA

Funkcja iloczyn wykonuje operację mnożena na argumentach podanych dla tej funkcji. Argumenty podajemy w nawiasie przedzielając je średnikami np:

ILOCZYN(argument1;argument2;itd)

pierwszy argument jest wymagany.
Jako argumenty tej funkcji możemy podać liczby np:

ILOCZYN(1;2;3)

zapis równorzędny to:  =1*2*3

jak również adresy komórek i wtedy funkcja wykonuję operację mnożenia na wartościach ze wskazanych komórek np:

ILOCZYN(A1;B2;C3)

zapis równorzędny =A1*B2*C3

ciekawą funkcjonalnością jest podanie zakresu danych (wtedy do oznaczenia zakresu danych wykorzystujemy dwukropek) np:

ILOCZYN(A1:A6)

zapis równorzędny =A1*A2*A3*A4*A5*A6

czyli w tym przypadku EXCEL pomnoży wszystkie wartości z komórek od A1 do A6.