Archiwa tagu: excel

Excel przydatne skróty.

W niniejszym wpisie będziemy umieszczać (i uzupełniać) przydatne skróty klawiszowe w programie MS Excel.

Zaznaczanie wartości w kolumnach

Ctrl + Spacja jeśli aktywna komórka znajduje się w środku kolumny
Ctrl + Shift + strzałka w dół jeśli jesteśmy w pierwszej komórce kolumny)

Zaznaczanie obszarów

Ctrl + strzałka (dowolny kierunek) powiększa zaznaczony obszar o 1 komórke we wskazanym kierunku (strzałka)
Ctrl + Shift + strzałki powiększa zaznaczenie do końca wiersza lub kolumny
Ctrl + Shift + End zaznacza wszystko do ostatniej komórki z danymi
Ctrl + Shift + Home zaznacza wszystko do komórki A1
Ctrl + A zaznacza cały arkusz
Ctrl + Shift + 8 zaznacza całą tabelę jeśli jesteś w środku jakiejś tabeli
Shift + spacja zaznacza cały wiersz w którym aktualnie jesteś bez względu w ilu kolumnach są dane
Ctrl + spacja zaznacza całą kolumnę w której aktualnie jesteś bez względu w ilu polach są dane

EXCEL funkcja TERAZ ()

Opis

Funkcja TERAZ() jest rozszerzeniem funkcji DZIŚ() i zwraca aktualną datę i godzinę systemową w formacie w jakim ta data i godzina występują.

Składnia

=TERAZ()

Przykład

Formuła Wynik Opis
=TERAZ() 14.02.2020 08:01 Funkcja zwróci taki wynik przy założeniach że jest 14 lutego 2020, godzina 8:01 i format daty systemu ustawiony jest na "dd.MM.rrrr" a godziny na "GG:mm".

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja MIN ()

Opis

Funkcja MIN() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, najmniejszej wartości z podanych argumentów funkcji.

Składnia

=MIN( liczba1 ; [liczba1] ; … )

Przykłady

Poniżej przygotowany zestaw danych.

kurs excel funkcja min

Formuła Wynik Opis
=MIN(1;2;3) 1 Szukaj wartości minimalnej wśród liczb podanych w argumentach funkcji.
=MIN(A3;B2;C1) 3 Szukaj wartości minimalnej w komórkach o adersach podanych w argumentach funkcji.
=MIN(A1:A3) 1 Szukaj wartości minimalnej w kolumnie A od wiersza 1 do wiersza 3
=MIN(A1:C3) 1 Szukaj wartości minimalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3
=MIN(A1:C3;30;C5) 1 Szukaj wartości minimalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3, weź dodatkowo pod uwagę wartość 30 i wartość w komórce A3
=MIN(C4) 0 Szukaj wartości minimalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3, weź dodatkowo pod uwagę wartość 30 i wartość w komórce A3

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja MAX ()

Opis

Funkcja MAX() służy od znalezienia, jak sama nazwa wskazuje, największej wartości z podanych argumentów funkcji.

Składnia

=MAX( liczba1 ; [liczba1] ; … )

Przykłady

Poniżej przygotowany zestaw danych.

kurs excel funkcja max

Formuła Wynik Opis
=MAX(1;2;3) 3 Szukaj wartości maksymalnej wśród liczb podanych w argumentach funkcji.
=MAX(A3;B2;C1) 7 Szukaj wartości maksymalnej w komórkach o adersach podanych w argumentach funkcji.
=MAX(A1:A3) 7 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnie A od wiersza 1 do wiersza 3.
=MAX(A1:C3) 9 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3.
=MAX(A1:C3;30;A3) 30 Szukaj wartości maksymalnej w kolumnach do A do C w wierszach od 1 do 3, weź dodatkowo pod uwagę wartość 30 i wartość w komórce A3.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja ILE LICZB()

Opis

W sytuacji kiedy musimy zliczyć ile liczb występuje w danym zakresie danych, przydatną funkcją jest funkcja o nazwie ILE.LICZB(), której celem jest właśnie zliczenie ilości liczb występujących we wskazanym przez użytkownika zakresie.

Składnia

=ILE.LICZB( wartość1 ; [wartość2] ; … )

Przykłady

Poniższe przykłady są oparte o dane z obrazka poniżej.

kurs excel funkcja ile liczb

Formuła Wynik Opis
=ILE.LICZB(B2:B9) 8 W kolumnie B pomiędzy wierszami 2 i 9 jest 8 liczb.
=ILE.LICZB(C2:C9) 5 W kolumnie C pomiędzy wierszami 2 i 9 jest 5 liczb.
=ILE.LICZB(D2:D9) 2 W kolumnie D pomiędzy wierszami 2 i 9 są 2 liczby.
=ILE.LICZB(B2:D9) 15 W kolumnach od B do D, pomiędzy wierszami 2 i 9 jest 15 liczb.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja DZIŚ ()

Opis

Funkcja DZIŚ(), zwraca aktualną datę systemową w formacie w jakim ta data występują. Jeżeli na naszym systemie operacyjnym format daty ustawiony jest np. na taki 2020-01-01 to funkcja DZIŚ() zwróci nam datę w takim samym formacie.

Składnia

=DZIŚ()

Przykład

Formuła Wynik Opis
=DZIŚ() 14.02.2020 Funkcja zwróci taki wynik przy założeniach że jest 14 lutego 2020 i format daty systemu ustawiony jest na "dd.MM.rrrr".

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja PODAJ POZYCJĘ ()

Opis

Funkcja PODAJ.POZYCJĘ() zwraca pozycję szukanego elementu we wskazanej tablicy danych.

Składnia

=PODAJ.POZYCJĘ( szukana_wartość ; przeszukiwana_tablica ; [typ_porównania] )

Żeby lepiej zobrazować Wam działanie funkcji PODAJ.POZYCJĘ() zerknijcie na poniższy obrazek. Jest tam lista miast (tabela 1) a obok niej jest przygotowana mini lista szukanych miast (tabela 2).

Excel funkcja podaj pozycje
Excel funkcja podaj pozycje

teraz ustawimy się w komórce E2 (kolumna "Pozycja w tabeli 1" obok wartości "Gdańsk") i utworzymy formułę z funkcją PODAJ.POZYCJĘ() żebyśmy otrzymali pozycję wartości "Gdańsk" w tabeli 1.

zgodnie ze składnią nasza formuła będzie wyglądała tak:

=PODAJ.POZYCJĘ(D2;B2:B9;0)

W pierwszym argumencie funkcji wstawiliśmy wartość D2, czyli nazwę "Gdańsk", bo tej wartości będziemy szukać w tabeli 1.

Drugi argument to zakres danych od komórki B2 do komórki B9, bo w tych komórkach mieszczą się wszystkie wartości z tabeli 1. Tam właśnie będziemy szukać pozycji naszego szukanego elementu. W naszym przypadku będzie to nazwa "Gdańsk".

W trzeci argumencie określamy typ porównania. U nas jest to wartość "0" która oznacza "Dokładne dopasowanie". Ale argument ten może także przyjąć wartość "1" i oznacza to "Mniejsze niż" lub wartość "-1" i będzie to oznaczało "Większe niż".

Jak już wprowadzimy całą formułę (pamiętaj o nawiasię zamykającym) zatwierdzamy wszystko przyciskiem Enter i w komórce E2 powinniśmy otrzymać wartość "2". Dlaczego wartość "2"? Bo nazwa "Gdańsk" znajduje się na drugiej pozycji w tabeli 1.

Skopiuj formułę z komórki E2 do komórki E3. Żeby to zrobić ustaw się w komórce E2, kliknij i przytrzymaj czarny kwadracik który pojawi się w prawym dolnym rogu tej komórki i przeciągnij go w dół na komórkę E3. Wtedy powinniśmy w komórce E3 otrzymać wartość "6". Dlaczego ? Bo nazwa "Rzeszów" znajduje się na "6" pozycji w tabeli 1.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja WYBIERZ()

Opis

Funkcja WYBIERZ() służy do zwrócenia interesującej nas wartości z listy wartości w zależności od wskazanego argumentu nr_arg.

Składnia

=WYBIERZ( nr_arg ; wartość1 ; [wartość2] ; … )

Przykłady

Teraz prosty przykład zastosowania funkcji WYBIERZ(). Zerknij na poniższy obrazek.

excel funkcja wybierz

Jest tak tabelka która zwiera dwie kolumny. Pierwsza to imiona uczniów a druga to oceny które uczniowie otrzymali np. z klasówki. Naszym zadaniem będzie zamiana ocen wyświetlonych jako liczby na oceny w formie opisowej np. 6 = "Celujący", 5 = "Bardzo dobry" itd.

Do tego zadania doskonale nadaje się funkcja WYBIERZ() która z zależności od otrzymanej oceny (parametr nr_arg) będzie nam wstawiała we wskazane komórki formę opisową danej oceny. Ok, zaczynamy.

Ustawiamy się w komórce C2 i wpisujemy znak "=" i nazwę funkcji, czyli WYBIERZ(). Jako pierwszy parametr wstawimy adres komórki B2, bo w kolumnie B znajdują się oceny w formie liczbowej. Stawiamy ";", przechodząc tym samym do drugiego parametru, który jest tak naprawdę listą wartości. Tworzymy się tą listę przedzielając każdą jej wartość średnikiem. Pamiętaj że wartości tekstowe umieszczamy w podwójnych cudzysłowach. Nasza lista będzie więc wyglądała tak:


"Niedostateczny";"Dopuszczający";"Dostateczny";"Dobry";"Bardzo dobry";"Celujący"


Zwróć uwagę, że skala ocen "tekstowo" jest rosnąca i ustawiona w odpowiedniej kolejności od oceny najgorszej do najlepszej. Funkcja WYBIERZ() zadziała w ten sposób, że w zależności od oceny w formie liczby, skorzy do konkretnej wartości oceny w formie tekstowej w zależności na której pozycji w naszej liście będzie ona zajmowała. Np. funkcja odczytuje ocenę "6" więc skacze do wartości "Celujący" bo jest ona na szóstej pozycji w liście ocen wyrażonych w formie tekstowej i zwraca nam tą wartość.
Cała nasza formuła dla komórki C2 będzie wyglądała tak:


=WYBIERZ(B2;"Niedostateczny";"Dopuszczający";"Dostateczny";"Dobry";"Bardzo dobry";"Celujący")


Teraz wystarczy skopiować tą formułę w dół aż do komórki C11. Widzimy, że przy wszystkich ocenach w formie liczbowej pojawiły się ich odpowiedniki w formie tekstowej (patrz obrazek poniżej).

excel funkcja wybierz

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Ten artykuł zawiera opis funkcji JEŻELI.BŁĄD, jej opis, składnię i przykłady zastosowania w programie Microsoft Excel.

Bardzo często przy pracy z EXCEL-em spotykamy się z różnymi typami błędów np: #N/D!, #ARG!, #ADR!, #DZIEL/0!, #LICZBA!, #NAZWA? i #ZERO!. Funkcja JEŻELI.BŁĄD() służy głownie do wyłapywania takiego typu błędów w formułach. Ale za jej pomocą możemy także sprawdzić czy dana formuła spełnia warunek logiczny PRAWCA/FAŁSZ.

Składnia funkcji JEŻELI.BŁĄD()

JEŻELI.BŁĄD(formuła ; wartość_jeżeli_wystąpi_błąd)

Wyjaśnienie:
formuła – to właśnie to wyrażenie jest sprawdzane w poszukiwaniu błędu
wartość_jeżeli_wystąpi_błąd – jeżeli w wyrażeniu "wartość_formuły" wystąpi błąd zwracana jest wartość z drugiego argumentu

Przykład zastosowania funkcji JEŻELI.BŁĄD()

Dla zobrazowania działania tej funkcji przygotowałem tabelę z danymi do dzielenia.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz stworzymy nową kolumnę "Wynik dzielenia" gdzie będziemy chcieli uzyskać wynik dzielenia dzielnej i dzielnika.
W komórce C2 wpiszemy więc całą formułę z wykorzystaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD() bo będziemy jeżeli otrzymamy błąd to chcemy żeby w odpowiedniej komórce pojawił się taki komunikat.

=JEŻELI.BŁĄD(A2/B2;"Błąd")

Pierwszym argumentem funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest wynik z dzielenia komórek A2/B2. Jeżeli efektem tego dzielenia będzie błąd to funkcja zwróci wartość drugiego argumentu, czyli komunikat "Błąd". Jeżeli wynikiem dzielenia nie będzie błąd to funkcja zwróci po prostu wynik dzielenia. Utworzyliśmy więc naszą formułę w komórce C2, teraz musimy ją skopiować na pozostałe komórki w tabeli "wynik dzielenia". W tym celu klikamy na komórkę C2. W tym momencie w prawym dolym rogu tej komórki pojawi się mały czarny kwadracik.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz należy "złapać" ten kwadracik kursorem i przeciągnąć aż do komórki C11. Efektem tego działania jest kolejny widok.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Funkcja już zwróciła wartości dla poszczególnych wierszy. Teraz poświęćmy chwilkę na analizę działania funkcji JEŻELI.BŁĄD(). W komórkach zaznaczonych czerwonym kolorem (rysunek poniżej) funkcja zwróciła wartość dzielenia, bo w żadnym z tych przypadków nie wystąpił błąd.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Kolejnym przypadkiem jest wiersz 8 gdzie w kolumnie "Wynik dzielenia" otrzymaliśmy wartość "Błąd". Tutaj funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość drugiego argumentu bo wynik pierwszego argumentu jest błędny, bo nie istnieje dzielenie przez "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróćmy jednak uwagę na ostatni przypadek kiedy jedną z wartości przy dzieleniu, dokładnie "dzielną", jest wartość "pusta". Excel nie traktuje wyniku tego dzielenia jako błąd więc funkcja JEŻELI.BŁĄD() nie zwraca wartości drugiego argumentu tylko zwraca wartość "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Inne zastosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest sprawdzenie czy formuła w pierwszym argumencie jest poprawna czy nie. Stwórzmy jeszcze jedną kolumnę "Prawda/Fałsz" i jako pierwszy argument funkcji JEŻELI.BŁĄD() wpiszmy wyrażenie.

=JEŻELI.BŁĄD(C2=10;"Błąd")

W pierwszym argumencie mamy wyrażenie w którym chcemy sprawdzić czy wartość komórki z kolumny C jest równa 10. Jeżeli jest to jest "prawda", jeżeli nie to jest "fałsz". Fałsz w tym przypadku nie oznacza "błędu", musimy rozróżnić te dwie sytuacje. Efekt zastosowania funkcji poniżej.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróć uwagę, że tylko w komórce D2 funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość "PRAWDA" bo tylko komórka C2 jest równa 10.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.