Archiwa tagu: count

Adventureworks 31. Która kategoria ma najwięcej produktów.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 31

Treść: Która kategoria ma najwięcej produktów.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, COUNT(), FULL OUTER JOIN, GROUP BY, ORDER BY


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     C.Name AS [Nazwa kategorii]
    ,COUNT(*) AS [Liczba produktow w kategorii]
FROM
    Production.Product P
    FULL OUTER JOIN Production.ProductSubcategory S
        ON P.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
    FULL OUTER JOIN Production.ProductCategory C
        ON S.ProductCategoryID = C.ProductCategoryID
GROUP BY
    C.Name    
ORDER BY
    2 DESC   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.31. SQL SERVER.


 

Adventureworks 22. Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Użyj funkcji OVER(Partition by).

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 22

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Wyniki przedstaw w postaci: ID zamówienia , ID produktu , Cena jednostkowa , Liczba szt. produktu w pozycji , Wartość pozycji w zamówieniu , Wartość zamówienia , Licza pozycji w zamówieniu , Licza produktów w zamówieniu.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, SUM(), COUNT(), JOIN, BETWEEN, OVER(), OVER(Partition by)


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 20. Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 20

Treść: Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj wg ilości pracowników malejąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, ORDER BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, IS NULL


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 19. Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Wyniki posortuj malejąco wg ilości pozycji.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 19

Treść: Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Posortuj malejąco wg ilości pozycji.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, ORDER BY


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql


   


 

Adventureworks 9. Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 9

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, SELECT TOP, FROM, Alias, INNER JOIN, GROUP BY, ORDER BY, SUM(), DESC


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql


   


 

Northwind 25. Oblicz sumę zamówień o największej i najmniejszej wartości.

Baza : Northwind

Ćwiczenie nr: 25

Treść ćwiczenia: Oblicz sumę zamówień o największej i najmniejszej wartości.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Aliasy, SUM(), INNER JOIN, COUNT(), GROUP BY, ORDER BY


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 1

Pobierz skrypt sql


   


 

Northwind 24. Który spedytor obsłużył zamówienia na największą wartość.

Baza : Northwind

Ćwiczenie nr: 24

Treść ćwiczenia: Który spedytor obsłużył zamówienia na największą wartość.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Aliasy, SUM(), INNER JOIN, COUNT(), GROUP BY, ORDER BY


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 1 dla każdego sposobu

Pobierz skrypt sql