Archiwa tagu: ascii

PostgreSQL funkcja ASCII() – zwróć kod ASCII pierwszego znaku ciągu.

Tym razem na "warsztat" bierzemy funkcję ASCII(). Funkcja zwróci nam kod ASCII znaku lub ciągu znaków które umieścimy jako jej argument. W przypadku pojedynczego znaku sprawa jest prosta bo mamy tylko jeden znak i jego kod ASCII będzie zwrócony. W przypadku ciągu znaków otrzymamy kod ASCII pierwszego znaku w ciągu. Pamiętajmy, że np. znak 'A' to nie to samo co znak 'a'.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL ASCII() składnia

ASCII(  'łańcuch_znaków'  )


Przykład zastosowania funkcji ASCII()

SELECT
    ASCII('A')

Wynik

65

Widzimy, że kod ASCII znaku 'A' to 65.


Teraz sprawdźmy to samo dla znaku 'a'

SELECT
    ASCII('a')

Wynik

97

Tutaj już widzimy różnicę. Kod ASCII znaku 'a' to 97.


Teraz sprawdźmy dla ciągu znaków. Znamy już kod ASCII znaku 'A' który jest równy 65. Teraz jako argument do funkcji podstawimy ciąg znaków np. 'ASCII'. Na początku ciągu jest znak 'A' czyli funkcja powinna zwrócić jego kod, czyli 65.

SELECT
    ASCII('ASCII')

Wynik

65

Wynik to 65 więc funkcja prawidłowo zwróciła kod ASCII pierwszego znaku ciągu czyli 'A'.


postgresqlpostgresql

PostgreSQL funkcja ASCII() – zwracamy kod znaku

Dzisiaj zajmiemy się funkcją ASCII(). Argumentem tej funkcji jest znak (tekst) który chcemy zamienić na kod ASCII. W przypadku wpisania większej ilości znaków niż jeden funkcja zwróci nam kod ASCII pierwszego znaku w ciągu. Pamiętaj znak 'a' i 'A' to dwar różne znaki, wielkość znaków ma tutaj znaczenie.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL ASCII() składnia

ASCII(argument)

argument – znak lub ciąg znaków

Przykład zastosowania funkcji ASCII()

Przeanalizujmy działanie funkcji ASCII() w trzech konfiguracjach. Na początku odczytamy kod ASCII znaku 'a' później znaku 'A' a na koniec do argumentu funkcji wstawimy ciąg znaków 'Ala'

Kod znaku 'a'

SELECT
    ASCII( 'a' )

Wynik

97

Teraz odczytajmy kod znaku 'A'

SELECT
    ASCII( 'A' )

Wynik

65

A teraz sprubujmy wstawić do argumentu cały ciąg 'Ala'

Uzupełniając inforamcje z dokumentacji, dla znaków w UTF-8 funkcja zwróci kod Unicode dla danego znaku. W przypadku innych kodowań wielobajtowych argument musi być znakiem ASCII.

SELECT
    ASCII( 'Ala' )

Wynik

65

Widzimy więc, że funkcja zwróciła kod pierwszego znaku z ciągu.


postgresqlpostgresqlpostgresql