T-SQL SQL Server Korzystanie z widoków.

W jednym z poprzednich wpisów (link tutaj) utworzyliśmy widok który prezentuje listę osób z adresami, adresami e-mail i numerami telefonów (baza: AdventureWorks2008R2). Teraz napiszemy zapytanie które będzie korzystało z widoku jako źródła danych.

Przypomnę nasz widok  o nazwie OsobyInformacje zawiera dane z kilku tabel: Person.Person, Person.BusinessEntityAddress, Person.Address,  Person.EmailAddress, Person.PersonPhone, Person.PhoneNumberType. My napiszemy zapytanie które „wyciągnie” nam z naszego widoku: Imię, Nazwisko, Numer Telefonu i Typ Telefonu. Widzimy więc, że możemy dowolnie obrabiać dane z widoku i pobierać dane jakie tylko chcemy.

Kod zapytania poniżej

 

Zwróć uwagę, że w sekcji FROM jako źródło danych wskazujemy właśnie nasz widok o nazwie OsobyInformacje.

Poniżej efekt uruchomienia naszego zapytania.

t-sql sql server view use widok zapytanie

Jak widzimy uzyskaliśmy oczekiwany efekt.

Zapraszam do kolejnych wpisów.


  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER