SQL – spis treści

 Strefa SQL:

SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). Kurs SQL (baza BANK_v2)
SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). SQL polecenia / funkcje
SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). Baza Northwind – Ćwiczenia
adventureworks-tutorial-practical-exercises-examples-sample-queries Baza AdventureWorks – Ćwiczenia
SQL Server T-SQL Transact SQL T-SQL
SQL PostgreSQL PostgreSQL
SQL baza danych hotele sql server przykładowa baza HOTELS
SQL baza danych hotele sql server przykładowa baza BIBLIOTEKA
SQL baza danych hotele sql server wypełniamy bazę danych testowymi danymi
SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). przydatne linki

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Ostatnio dodane
T-SQL SQL Server funkcja CHARINDEX
T-SQL SQL Server funkcja PATINDEX
 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Kurs SQL
kurs sql wstęp Wstęp
kurs sql szczypta teorii Szczypta teorii
SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać). SQL Server 2008 R2 (skąd pobrać).
SQL Server 2008 R2 Express (instalacja). SQL Server 2008 R2 Express (instalacja).
Baza danych BANK_v2 (struktura, instalacja). Baza danych BANK_v2 (struktura, instalacja)
Jak utworzyć bazę BANK_v2 na SQL Server 2008 R2 Express?. Jak utworzyć bazę BANK_v2 na SQL Server 2008 R2 Express?
Przygotowanie do tworzenia zapytań. Przygotowanie do tworzenia zapytań.
Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (SELECT, FROM) Zadanie 1. Wyświetl dane wszystkich pracowników w banku (nauka: SELECT, FROM)
Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (SELECT, FROM) Zadanie 2. Wyświetl informacje o wszystkich stanowiskach w banku (nauka: SELECT, FROM)
Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM) Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (nauka: SELECT, FROM)
Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (SELECT FROM) Zadanie 4. Wyświetl imiona, nazwiska i pensję wszystkich pracowników (nauka: SELECT FROM)
Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie wszystkich pracowników (operacje arytmetyczne na danych). Zadanie 5. Wyświetl imiona, nazwiska i całkowite wynagrodzenie wszystkich pracowników (nauka: operacje arytmetyczne na danych).
Zadanie 6. Korzystanie z aliasów. Zadanie 6. Korzystanie z aliasów (nauka: ALIASY).
Zadanie 7. Dodawanie komentarzy. Zadanie 7. Dodawanie komentarzy (nauka: KOMENTARZE).
Zadanie 8. Pokaż dniówkę, tygodniówkę, pensję miesięczną i roczną wszystkich pracowników. Zadanie 8. Pokaż dniówkę, tygodniówkę, pensję miesięczną i roczną wszystkich pracowników (nauka: ROUND, CAST, ORDER BY).
kurs sql sql course free sql where sql like Zadanie 9. Pokaż wszystkich pracowników, których nazwiska zaczynają się na M. Wyświetl tylko Imię i Nazwisko pracownika (nauka: WHERE, LIKE).
kurs sql sql course free sql where sql in sql or Zadanie 10. Pokaż wszystkich pracowników, którzy pracują w dziale logistyki lub informatyki. W wyniku wyświetl tylko imię i nazwisko pracownika (nauka: WHERE, IN, OR).
kurs sql sql course free sql where sql join sql is null Zadanie 11. Pokaż wszystkich pracowników których bezpośrednim przełożonym jest Leopold Banko. WHERE JOIN IS NULL
kurs sql sql course free sql where sql join sql is null Zadanie 12. Pokaż wszystkich pracowników którzy już nie pracują w banku.
kurs sql sql course free sql where sql join sql is null Zadanie 13. Pokaż wszystkich pracowników którzy już nie pracują w banku i oblicz ile lat pracowali w banku oraz ile miesięcy minęło od zakończenia stosunku pracy.

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Kurs SQL     

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Baza NORTHWIND – ćwiczenia

sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 1. Wyświetl wszystkich pracowników.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 2. Wyświetl wszystkich klientów.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 3. Wyświetl wszystkich dostawców.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 4. Wyświetl wszystkich dostawców. Ogranicz liczbę kolumn w wyniku, do wskazanych.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 5. Wyświetl wszystkich pracowników. Ogranicz liczbę kolumn w wyniku, do wskazanych.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 6. Wyświetl wszystkich dostawców. Ogranicz liczbę kolumn w wyniku, do wskazanych. Kolumnom nadaj odpowiednie aliasy.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 7. Wyświetl wszystkie produkty. Ogranicz liczbę kolumn w wyniku, do wskazanych. Kolumnom nadaj odpowiednie aliasy.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 8. Wyświetl wszystkich spedytorów. Ogranicz liczbę kolumn w wyniku, do wskazanych. Kolumnom nadaj odpowiednie aliasy. Tabeli spedytorzy nadaj alias 'S’
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 9. Obliczenie różnicy między zamówieniami o największej i najmniejszej wartości.
sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries 10. Oblicz łączną ilość zamówień 2 klientów z największą ilością zamówień.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 11. Wyświetl wszystkich pracowników w formacie: Nazwisko, Imię, Stanowisko.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 12. Wyświetl wszystkich pracowników w formacie: Nazwisko, Imię, Stanowisko, Kraj i nazwij tak nagłówki kolumn, ale tylko tych ze Stanów Zjednoczonych.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 13. Znajdź dane firmy o nazwie „Alfreds Futterkiste”
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 14. Znajdź dostawców czekolady.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 15. Raport sprzedaży za 1996 rok.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 16. Wyświetl liczbę pracowników.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 17. Wyświetl aktualną listę produktów.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 18. Pokaż wszystkich pracowników których nazwiska zaczynają się na literę D.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 19. Pokaż produkty których cena jednostkowa jest większa niż 100.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 20. Pokaż produkty których cena jednostkowa jest większa od 50 ale mniejsza niż 100.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 21. Wyświetl zamówienia których wartość jest większa niż 100 dol.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 22. Oblicz jaki procent wszystkich zamówień stanowią zamówienia przedświąteczne?.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 23. Który spedytor obsłużył najwięcej zamówień.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 24. Który spedytor obsłużył zamówienia na największą wartość.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 25. Oblicz sumę zamówień o największej i najmniejszej wartości.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 30. Oblicz wartośc każdego zamówienia (w zapytaniu: GROUP BY, SUM(), ORDER BY, INNER JOIN, Alias).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 31. Oblicz wartość wszystkich zamówień w I kw. 1997r. (zapytaniu: SUM(), Alias, INNER JOIN, BETWEEN).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 32. Oblicz ilość klientów którzy nie złożyli żadnego zamówienia. (w zapytaniu: COUNT(), Alias, LEFT JOIN, IS NULL).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 33. Oblicz ilość klientów z min. 1 zamówieniem i bez zamówień. (w zapytaniu: COUNT(), Alias, LEFT JOIN, IS NULL).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 34 Wyświetl informacje o pierwszym i ostatnim zamówieniu.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza northwind ćwiczenia northwind excercises 35 Wyświetl klientów którzy złożyli największą liczbę zamówień.

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Northwind – ćwiczenia     

sql, kurs sql, darmowy kurs sql, adventureworks database Baza ADVENTUREWORKS – ćwiczenia

sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises   Adventureworks skąd pobrać?
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises   Adventureworks jak zainstalować?
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 1. Pokaż 10-ciu pierwszych pracowników którzy mają na nazwisko „Anderson”.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 2. Pokaż wszystkich pracowników.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 3. Wyświetl listę stanowisk w firmie.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 4. Wyświetl wszystkich pracowników płci żeńskiej.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 5. Pokaż wszystkie produkty.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 6. Pokaż listę sklepów.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 7. Pokaż pracowników którzy mają ponad 50 lat.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 8. Wyświetl ID oraz ilość pozycji zamówienia o największej ilości pozycji.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 9. Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , wartość zamówienia) o największej wartości.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 10. Pokaż ostatnie zamówienie dla każdego klienta.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 11. Pokaż ile zamówień złożył każdy z klientów.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 12. Który sprzedawca obsłużył największą ilość zamówień. Pokaż 10-ciu. Wyniki posortuj malejąco.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 13. Wyświetl sprzedawcę, który obsłużył zamówienia o największej wartości.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 14. Oblicz średnią wartość zamówień.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 15. Obliczy czy wartość zamówienia jest mniejsza czy większa niż średnia wartość zamówień.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 16. Obliczy wartość wszystkich zamówień z października 2005 r.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 17. Wyświetl służbowe numery telefonów pracowników.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 18. Wyświetl zamówienia które mają tylko jedną pozycję.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 19. Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Wyniki posortuj malejąco wg ilości pozycji.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 20. Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale. Wyniki posortuj malejąco wg ilości pracowników.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 21. Która kategoria zawiera najwięcej produktów. Wyniki posortuj wg ilości produtków w kategorii malejąco.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 22. Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Użyj funkcji OVER(Partition by).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 23. Policz produkty wg modeli. Wyniki posortuj malejąco wg liczby produktów danego modelu.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 25 Oblicz sumę zamówien o największej i najmniejszej wartości.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 26. Oblicz średnią wartość zamówień. (w zapytaniu: GROUP BY, SUM(), AVG()).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 27. Oblicz czy wartość zamówienia jest mniejsza czy większa/równa średniej wartości zamówień. (w zapytaniu: GROUP BY, SUM(), AVG(), CASE).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 27a. Oblicz czy wartość zamówienia jest mniejsza czy większa/równa średniej wartości zamówień. Wykorzystaj deklaracje zmiennej. (w zapytaniu: DECLARE, SET, GROUP BY, SUM(), AVG(), CASE).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 30. Oblicz wartość każdego zamówienia. (w zapytaniu: GROUP BY, JOIN, SUM()).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 31 Która kategoria ma najwięcej produktów.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 32 Znajdź pierwsze i ostatnie zamówienie.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 33 Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (wg liczby zamówień)
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 34 Oblicz sumę wartości pierwszego i ostatniego zamówienia.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 35 Wyświetl klientów którzy złożyli największą liczbę zamówień.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 36 Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu „Twin Cycles”
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 37 Oblicz i wyświetl wartość pierwszego i ostatniego zamówienia.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 38 Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (liczba zamówień, wartość zamówień).
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 39 Pracownicy pogrupowani wg dat zatrudnienia.
sql, kurs sql, darmowy kurs sql baza adventureworks ćwiczenia adventureworks excercises 40 Wyświetl zamówienia (najmniejsza i największa wartość) [Tabela tymczasowa]

   sql, kurs sql, darmowy kurs sql Adventureworks – ćwiczenia     

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Optymalizacja zapytań SQL, dobre praktyki

sql, kurs sql, Optymalizacja zapytań SQL, dobre praktyki   Optymalizacja zapytań SQL, dobre praktyki cz.1

sql, kurs sql, darmowy kurs sql T-SQL

sql, kurs sql, northwind ćwiczenia praktyczne tutorial practical exercises examples sample queries   T-SQL pętla WHILE
sql, kurs sql, Tworzymy swoją testową bazę danych (1000000 rekordów) [SQL Server].   Tworzymy swoją testową bazę danych (1000000 rekordów) [SQL Server].
sql t-sql kurs sql   T-SQL SQL Server funkcja ISNULL
sql t-sql kurs sql   T-SQL SQL Server Wyświetlanie liczb zmiennoprzecinkowych.
sql t-sql kurs sql create view   T-SQL SQL Server Tworzymy nowy widok CREATE VIEW.
sql t-sql kurs sql korzystamy z widoku   T-SQL SQL Server Korzystanie z widoków
sql t-sql kurs sql procedury składowane stored procedures   T-SQL SQL Server Procedury składowane (Stored Procedures)
sql t-sql kurs sql wyzwalacze triggers   T-SQL SQL Server Wyzwalacze (Triggers)
sql t-sql kurs sql funkcja patindex   T-SQL SQL Server funkcja PATINDEX
sql t-sql kurs sql funkcja charindex   T-SQL SQL Server funkcja CHARINDEX

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Przykładowa baza danych –  Hotele (ang.Hotels)

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   baza HOTELS SKRYPT   | baza HOTELS SCHEMAT
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   baza danych HOTELE cz.1 tworzymy tabelę hotele hotels i pokoje rooms
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   baza danych HOTELE cz.2 tabela rezerwacje „reservations
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   baza danych HOTELE cz.3 tabela klienci „clients
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   baza danych HOTELE cz.4 tabele kraje „countries” i miasta „cities
    Ćwiczenia z bazą Hotele/Hotels
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.1 Lista hoteli z podziałem na ilośc gwiazdek.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.2 Lista hoteli które mają między 2 a 5 gwiazdek.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.3 Wyświetl hotele według liczby rezerwacji.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.4  Oblicz ile rezerwacji zostało zrealizowanych
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.5 Znajdź i wyświetl informacje o najdłuższej rezerwacji.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.6 Który hotel ma najwięcej miejsc parkingowych.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.7 W jakim hotelu złożono najwięcej rezerwacji.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.8 W jakim hotelu złożono najwięcej rezerwacji które zostały zrealizowane.
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.9 Jakie było obłożenie wszystkich hoteli (%) w dniu 2016-10-10
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.10 Oblicz udział procentowy hoteli w danym kraju względem wszystkich hoteli w bazie
sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   db Hotels ćw.11 Wyświetl wszystkie rezerwacje (z informacją czy zrealizowane)

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Przykładowa baza danych –  Biblioteka / Training databases Library

sql database hotels baza danych hotele tutorial sql server   SKRYPT(struktura)   | SCHEMAT | PROCES TWORZENIA
SKRYPT(struktura+dane)
    Ćwiczenia z bazą Biblioteka
sql database library exercises baza danych biblioteka praktyczne ćwiczenia   Zadanie 1. Pokaż 10 najczęściej wypożyczanych książek.
sql database library exercises baza danych biblioteka praktyczne ćwiczenia   Zadanie 2. Pokaż 10 najczęściej wypożyczających czytelników.

 

sql, kurs sql, darmowy kurs sql Przydatne linki