SQL SELECT

SQL SELECT
DEFINICJA

Po poleceniu SELECT określamy dane (kolumny) które chcemy wyświtlić w wyniku naszego zapytania do bazy. Poszczególne argumenty (kolumny) oddzielamy od siebie przecinkiem. Jeżeli chcemy wyświtlić wszystkie kolummy z danej tabeli używamy znaku '*'.

SQL SELECT składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , nazwa_kolumny3
FROM
    nazwa_tabeli


Przykład zastosowania SELECT (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu. 

SELECT
    Name , ProductNumber    
FROM
    Production.Product   


 Przykład zastosowania SELECT (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia.

SELECT
     LastName , FirstName , BirthDate    
FROM
    Employees