SQL ROUND() function

SQL ROUND() function


    


DEFINICJA

Funkcja ROUND() służy do zaokrąglania pól numerycznych do zdefiniowanego przez użytkownika miejaca dziesiętnego.

SQL ROUND() składnia funkcji

SELECT
    ROUND( pole_numeryczne , ilość_miejsc_po_przecinku )
FROM
    tabela

Parametry:
pole_numeryczne – pola których wartości wyrażone są w postaci numerycznej np. liczba zmiennoprzecinkowa
ilość_miejsc_po_przecinku – tutaj określamy z jaką dokładnością chcemy zaokrąblicz liczbę podaną w pierwszym parametrze (ile miejsc po przecinku)


Przykład zastosowania funkcji ROUND()

SELECT
    ROUND( 123.456 , 2)

Wynik: 123,45