SQL NOW() function

SQL NOW() function


    


DEFINICJA

Funkcja NOW() zwraca aktualną datę i godzinę (systemową). Funkcja często wykorzystywana do obliczania różnic między aktualną datą a datą z przeszłości.
!!! UWAGA !!! funkcja NOW() nie występuje we wszystkich środowiskach bazodanowych np. nie jest rozpoznawalna w SQL SERVER-ze i przy próbie jej zastosowania otrzymamy komunikat "'NOW' is not a recognized built-in function name.". Odpowiednikiem funkcji NOW() w SQL SERVER-ze jest funkcja GETDATE().

SQL NOW() składnia funkcji

SELECT
    NOW()

wynik powyższego zapytania na bazie MySQL (PhpMyAdmin)

sql now function sql course tutorial practical exercises