SQL MID() function

SQL MID() function


    


DEFINICJA

Funkcja MID() służy do wyodrębnienia ciągu znaków z tekstu znajdującego się w polach o typie tekstowym.

SQL MID() składnia funkcji

SELECT
    MID( nazwa_kolumny , pozycja_początkowa , długość_ciągu )
FROM
    źródło_danych

Parametry:
nazwa_kolumny – określamy tutaj kolumnę na której będziemy używać funkcji MID()
pozycja_początkowa – określamy miejsce początkowe w tekście w polu w kolumnie wskazanym w nazwa_kolumny
długość_ciągu – określamy długość ciągu który chcemy wyodrębnić od miejsca wskazanego w pozycja_początkowa 


INFO: Funkcja MID() nie występuje we wszystkich środowiskach bazodanowych. Np. odpowiednikiem funkcji MID() w SQL SERVER jest funkcja SUBSTRING() a w Oracl będzie to funkcja SUBSTR()