Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku (SELECT, FROM)

Czego się dowiesz czytając ten wpis:

  • powtórzysz wiedzę na temat komendy SELECT,
  • powtórzysz wiedzę na temat komendy FROM.

Dodatkowe informacje:

  • w kursie korzystamy z bazy "BANK_v2". Skrypt tworzący bazę znajdziesz tutaj, schemat bazy znajdziesz tutaj, schemat danych znajdziesz tutaj,
  • w naszym kursie korzystamy z Microsoft SQL Server (narzędzie to w wersji express (darmowej) znajdziesz tutaj).

  Zadanie 3. Wyświetl informacje o wszystkich działach w banku. Rozwiązanie: To ostatnie z serii prostych zapytań prezentujących całe tabele. Tym razem mamy wyświetlić informacje na temat wszystkich działów w banku. Pamiętamy z poprzednich zadań, że mamy wykorzystać komendę SELECT do określenia, co chcemy wyświetlać i komendę FROM do określenia źródła danych. Skoro mamy wyświetlić wszystkie dane to wiadomo jak w poprzednich zadaniach korzystamy ze znaku „*” po SELECT a dane, które chcemy pobrać mamy w tabeli „Dzialy”. Reasumując nasze zapytanie będzie wyglądało jak poniżej. SELECT *                 FROM Dzialy Zapytanie mamy gotowe. Uruchamiamy go wciskając przycisk Execute lub F5. Poniżej wynik naszego zapytania.   sql, kurs sql, darmowy kurs sql, zadanie 3, pokaż wszystkie działy w banku Wynik zapytania to 7 wierszy prezentowanych na powyższym zrzucie.

poprzedni | następny