SQL INTERSECT

SQL INTERSECT


    


DEFINICJA

Dzięku poleceniu INTERSECT otrzymamy wartości wspólne z dwóch zapytań. Dla lepiej zobrazowania tej operacji zerknij na obrazek poniżej.

sql intersect

Pamiętaj, aby móc zastosować polecenie INTERSECT wyniki obu zapytań muszą mieć identyczną strukturę (ilość kolumn) i typy danych w poszczególnych kolumnach.

SQL INTERSECT składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

INTERSECT

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2