SQL IN

SQL IN


    


DEFINICJA

Operator IN służy do określenia zbioru dopuszczalnych wartości dla danego pola w warunku w klauzuli WHERE. Zbiór dopuszczalnych wartoścu umieszczamy w nawiasie a poszczególne wartości rozdzielamy przecinkami. Musimy zwrócić takżę uwagę jakie typy danych są wartościami dalej kolumny jeśli np. wartościami w kolumnie są ciągi znaków to każdą wartość musimy ująć w pojedynczy cudzysłów.

SQL IN składnia

SELECT
    wyświetlane_dane(kolumny)
FROM
    źródło_danych
WHERE
    nazwa_kolumny IN (wartość1 , wartość2 , wartość3)


Przykład zastosowania IN (baza Adventureworks)

Wyświetl produkty (tylko kolumny: ID, Nazwa Produktu, Numer Produktu, Kolor) które są w kolorze czarnym i srebrnym.

SELECT
     ProductID
    ,Name
    ,ProductNumber
    ,Color
FROM
    Production.Product
WHERE
    Color IN ('Silver' , 'Black' , 'Silver/Black')       

 


 Przykład zastosowania IN (baza Northwind)

Wyświetl wszystkich klientów (tylko kolumny: NazwaKontaktu, Adres, Miasto, Kraj, Telefon) z Francji i Niemiec.

SELECT
    ContactName
    ,Address
    ,City
    ,Country
    ,Phone
FROM
    Customers
WHERE
    Country IN ('Germany','France')