SQL GROUP BY

SQL GROUP BY()


    


DEFINICJA

Dzięki GROUP BY możemy pogrupować wyniki zapytania wg zadanych kryteriów. Wewnątrz każdej grupy możemy wykonać np. jakąs funkcję agregującą np. SUM(), COUNT() itd.

SQL GROUP BY()

SELECT
    nazwy_kolumy(kolumn)
FROM
    nazwa_tabeli
GROUP BY    
    kryteria_grupowania

 


Przykład zastosowania GROUP BY() (baza Adventureworks)

Wyświetl wartość poszczególnych zamówień.

SELECT
    SalesOrderID AS IdZamówienia
    ,SUM(UnitPrice) AS WartośćZamówienia
FROM
    Sales.SalesOrderDetail    
GROUP BY
    SalesOrderID


Przykład zastosowania COUNT() (baza Northwind)

Wyświetl ile pozycji mają poszczególne zamówienia.

SELECT
    OrderID
    ,COUNT(*)
FROM
    [Order Details]
GROUP BY
    OrderID