SQL GETDATE()

SQL GETDATE()


    


DEFINICJA

Funkcja GETDATE() zwraca aktualną datę w postaci datetime2(7)

SQL GETDATE() składnia

SELECT
     GETDATE() AS [Aktualna data i godzina]

Wynik powyższego zapytania    
x—————————————x
|  Aktualna data i godzina    |
x—————————————x
|  2016-10-30 06:47:54.860  |
x—————————————x