SQL DATEPART() function

SQL DATEPART() function


    


DEFINICJA

Funkcja DATEPART() zwraca część daty lub czasu, określoną przez użytkownika, z podanej wartości. W odniesieniu do daty zwracaną częścią może być np. rok, miesiąc, dzień a w odniesieniu do czasu może to być np. godzina, minuta itd. Należy pamiętać, że to czy możemy zwrócić daną część daty lub czasu jest uzależnione od typu danych na których będziemy pracować, np. z wyrażenia typu DATE otrzymamy rok ale nie otrzymamy godziny. Dzięki funkcji DATEPART() możemy także wyciągnąć z danego wyrażena, który to był dzień tygodnia (WEEKDAY), który to był tydzień (WEEK) itp. Lista dostępnych parametrów poniżej.

SQL DATEPART() składnia funkcji

SELECT
        DATEPART( parametr1 , parametr2 )

parametry:
parametr1 – określamy co chcemy zwrócić np. rok, dzień, godzinę itp.
parametr2 – tutaj określamy wartość z której chcemy tą część uzyskać


Przykład zastosowania funkcji DATEPART() w SQL Serverze

Wyświetl sam rok z daty przedstawionej w podanym formacie '2016-01-01 10:10:10.002'.

SELECT
    DATEPART( YEAR , '2016-01-01 10:10:10.002')


Lista dostępnych parametrów dla funkcji DATEPART():

year    rok
month   miesiąc
day   dzień
week   tydzień
weekday   dzień tygodnia
dayofyear   dzień w roku
hour   godzina
quarter   kwadrans
minute   minuty
second   sekundy
milisecond   milisekundy
microsecond   mikrosekundy
nanosecond   nanosekundy