SQL DATE()

SQL DATE()


    


DEFINICJA

Określnie czasu może być zapisane w różnych formatach np. 2016-01-01 (sama data), 2016-01-01 06:56:17.412 (data i godzina) itd. Funkcja DATE() "wyciąga" samą datę z wyrażenia opisującego konkretny moment w czasie (wyrażenie opisujące czas).
Uwaga funkcja DATE() nie występuje we wszystkich środowiskach bazodanowych np. nie jest rozpoznawalna w SQL SERVER-ze i przy próbie jej zastosowania otrzymamy komunikat "'DATE' is not a recognized built-in function name.".

SQL DATE() składnia

SELECT
     nazwy_kolumy(kolumn)
    ,DATE(kolumna_która_zawiera_wyrażenie_opisujące_czas)
FROM
    nazwa_tabeli