SQL CREATE TABLE

SQL CREATE TABLE


    


DEFINICJA

Polecenie CREATE TABLE służy do tworzenia table w bazie danych. Przy okazji tworzenia tabel określamy jakie kolumny mają się znaleźć w danej tabeli, jakiego typu dane mają tam być przechowywane (np. INTEGER, VARCHAR, DECIMAL itp.) i jakie są powiązania danej tabeli z innymi tabelami w bazie danych. Przy tworzeniu tabeli możemy wskazać także czy dana kolumna ma być kluczem głównym czy obcym (klucze główny i obcy opisany w innym wpisie) lub czy może przechowywać wartości NULL (więcej tutaj).

Składnia polecenia CREATE TABLE

CREATE TABLE nazwa_tabeli
    (
        nazwa_kolumny1 typ_danych(rozmiar),
        nazwa_kolumny2 typ_danych(rozmiar),
        ….
    );


Przykład zastosowania polecenia CREATE TABLE (baza Bank_v4)

Przykład tworzenia tabeli "KLIENCI" z treningowej bazy BANK_v4

CREATE TABLE Klienci
    (
         ID_klienta INT CONSTRAINT PK_klient PRIMARY KEY
        ,ID_oddzialu INT CONSTRAINT FK_ID_oddzial_Klienci REFERENCES Oddzialy(ID_oddzialu)
        ,imie NVARCHAR(20)
        ,nazwisko NVARCHAR(25)
        ,telefon INT
        ,mail NVARCHAR(50)
        ,dataUrodzenia DATE
        ,dataZalozeniaKonta DATE
        ,dataZamknieciaKonta DATE
    );

 


Zobacz także: create database